My favorite accessories for my home this fall | Ferm Living

My favorite accessories

for my home this fall

Ferm Living

[scroll naar beneden voor nl]

 

Ferm Living interior design AW 2015 201607

Plant Box | Outline wooden wall decoration | Ferm Living

 

While exploring all new items at Maison et Objet last September, I was delighted by all the novelties I spotted at the Ferm Living booth. A whole new look and feel, that spoke to me immediately.

The lines are more graphic and minimalistic and so are the colors. More industrial, with blue, greys, white, bordeaux and “rusty” ochre red.

Like Ferm Living says,

” Everyday life is full of lines. In the stories we share, from the old sagas to modern life anecdotes, the story lines define the course of the plot. Timelines help us understand our past and where we come from. At ferm LIVING our design language is also full of lines – all telling a distinct story with a focus on simple aesthetics. Follow the timeline backwards and notice a red thread all the way to the mid century design principles, which never cease to inspire.

In our house, everyday objects are small pieces of art. Even the walls tell their own story through subtle, printed wallpapers or minimalistic wooden wall decorations, balancing on the edge between design and artistry. This collection is a strong and colourful story with simple and decorative lines. Filled with wellcraf- ted design and honest materials. We are constantly creating new lines and telling new stories.

Welcome to the New Lines collection.”

 

I can relate to that: I’m a strong believer of when you choose the items for your home consciously and with passion because it tell’s a story or means something to you, and not just because it’s trendy, eventually you will live in a happy home. Your home…

Ferm Living played with new and exclusive finishes like brass and marble, simple design of clean shapes and warm stylishness, contrasts and details.

So pick and select the pieces that speak to you. I love to show you my selection. My most favorite is the minimalistic wooden wall decoration, but the round marble tables are great too. And what do you think of the plant box! Isn’t that just a wonderful design? Definitely on my wishlist!! This is just a really small selection, so I recommend to explore the website for more.

Enjoy!


More info : Ferm Living

All pictures by Ferm Living

 

 

Ferm Living interior design AW 2015 201614

Marble table | round | green | white |black | Ferm Living

 

Ferm Living interior design AW 2015 201613

Plant Box | black | Ferm Living

 

Ferm Living interior design AW 2015 201612

Wall wonder mirror| Ferm Living

 

Ferm Living interior design AW 2015 201611

Outline trivet | neu pitcher | Ferm Living

 

Ferm Living interior design AW 2015 201610

Brass |block candle holder | extinguisher | Ferm Living

 

Ferm Living interior design AW 2015 201609

Outline dinner mat | neu mug + cup + serving tray + bowl + pitcher + plate | Ferm Living

 

Ferm Living interior design AW 2015 201608

Shelf | brass hexagon pot | Ferm Living

 

Ferm Living interior design AW 2015 201606

Pot | ochre | light and dark grey | Ferm Living

 

Ferm Living interior design AW 2015 201605

Enter Mirror | Plant Box | Ferm Living

 

Ferm Living interior design AW 2015 201604

Plant Box | Ferm Living

 

Ferm Living interior design AW 2015 201603

Clothes rack | leather + iron | Ferm Living

 

Ferm Living interior design AW 2015 201602

Enter mirror | Metal tray | Ferm Living

 

Ferm Living interior design AW 2015 201601

Plant Box | Ferm Living

MIJN FAVORIETE ACCESSOIRES

VOOR IN HUIS DIT NAJAAR

FERM LIVING

 

 

Tijdens het bekijken van alle nieuwe items op Maison et Objet afgelopen september, werd ik blij van alle nieuwigheden ik gespotte op de Ferm Living stand. Een gehele nieuwe look en feel, die mij gelijk pakte.

De lijnen zijn meer grafische en minimalistisch en dat zijn de kleuren ook. Meer industrieel, met blauw, grijs, wit, bordeaux en een “roestig” oker rood.

Zoals Ferm Living zegt,

“Het dagelijkse leven is vol met lijnen. In de verhalen die we delen, in oude sagen moderne levens anekdotes en de verhaal lijnen bepalen het verloop van het “plot”. Tijdlijnen helpen ons ons verleden en waar we vandaan komen begrijpen. Bij Ferm Living is onze ontwerp taal ook vol van lijnen – allemaal vertellen zij een duidelijk verhaal met de focus op eenvoudige esthetiek. Volg de tijdlijn naar het verleden en een rode draad in ontwerp principes , die helemaal terug gaat naar het midden van de eeuw en die nooit ophouden te inspireren, valt op.

In ons huis zijn alledaagse voorwerpen kleine kunstwerkjes. Zelfs de muren vertellen hun eigen verhaal door middel van subtiele, gedrukt behang of minimalistisch houten wand decoraties, balancerend op de rand tussen design en kunst. Deze collectie is een sterk en kleurrijk verhaal met eenvoudige en decoratieve lijnen. Vol met wellcrafed- ontwerpen en eerlijke materialen. Wij zijn voortdurend nieuwe lijnen aan het creërenen het bezig met vertellen van nieuwe verhalen.

Welkom bij de New Lines collectie. “

 

Ik me daar helemaal in vinden en geloof echt dat wanneer je de items voor je huis bewust en met passie kiest, omdat ze een verhaal vertellen of dat ze iets voor jou betekenen en niet alleen omdat het trendy is, je uiteindelijk in een blij en vrolijk thuis woont. Namelijk JOUW huis…

Ferm Living speelde voor deze collectie met nieuwe en exclusieve afwerkingen zoals messing en marmer, met eenvoudige ontwerpen met heldere vormen en met warme stijlvolle contrasten en details.

Dus kies en selecteer die stukken die jouw aanspreken. Ik laat je graag  mijn persoonlijke selectie zien. Mijn meest favoriete is momenteel het minimalistische houten wand decoratie outline, maar de ronde marmeren tafels zijn ook super mooi. Maar wat denk je van de plant box! Is dat niet ook een prachtig ontwerp? Die staan zeker om mijn verlanglijstje. Dit is maar een kleine selectie dus ga vooral even op de site kijken.

Geniet!


Meer info: Ferm Living

Alle foto’s via Ferm Living

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 comments

Leave a Comment

All rights reserved © Copyright 2007-2015 by C-More Interior blog · Theme by Blogmilk + Coded by Brandi Bernoskie