In goods we will trust | Trendreport by Judith Pelrgom

“In goods we will trust”

Trendreport by Judith Pelrgom

In goods we will trust Trendreport by J Pelgrom

In goods we will trust | Trendreport by J Pelgrom | Pictures by: vlisco.com, Moroso (furniture fashion), panoramio.com, lynneknowlton.com, loadedtrunk.com, loveafricanfashion.com, couleurlocale.eu, apartmenttherapy.com, enversdudecor.com

Guest blog post by Judith Pelgrom.

There are important changes in our demands for products. We want them to be honest and trustful. Due to a general distrust, we are asking ourselves sincere questions about the products we are buying: Is it sustainable ? What about child labour ? The rights of the workers? The materials ?

Big warehouses are collapsing, probably one of the reasons is a big increase of online shopping. Our streetscape is changing, what will happen with all these empty buildings ? Start-ups, small businesses, handmade and crafts, where you can sit and have a drink and a chat, maybe see the product being made right in front of you. Sometimes we prefer to buy one good thing and pay a little more instead of 10 bad cheaper things. And maybe we can use all these empty buildings for housing for students and refugees, maybe they will have their own start-ups, with their local crafts.

Handicraft and honesty, natural products, recycled for example denim and restoring of clothes, but also embroidering, knitting and crochet are back. Like the beautiful embroidering from Eastern Europe end South America or handmade baskets from Africa. The color green gives us the feeling of nature and the authenticity of nature in all its sources. And we want green around us, plants inside and outside our habitat.

 

African Design

And then there is Africa, a big continent where a lot is happening, but we don’t hear so much about it. We can see African influences in our clothes and interior, like Vlisco and Moroso. For designers and creators, there are a lot of interesting developments. For example a cooperation between a western government institutions and companies. Design Network Africa, DNA, is financed by the Danish government, developed and coordinated by the Danish Centre for Culture, an independent institute. This project joins known designers from East, West and South Africa, whom are selected on originality, identity and product. This programme consists from cooperation and the support for local problems and mentoring, also learning new production systems, which has again a positive influence on other local entrepreneurs, who get inspired and learn from their expertise. The designers are supported by Danish creators and designers, Source is the organisation and also coordinates the import and export, of all products that are traded over the whole world.

Pictures on 1st collage by: vlisco.com, Moroso (furniture fashion), panoramio.comlynneknowlton.comloadedtrunk.comloveafricanfashion.comcouleurlocale.euapartmenttherapy.comenversdudecor.co.

Pictures on 2st collage by:  Design Network Africa DNA www.designnetworkafrica.org

Thanks Judith, for this wonderful insight in what moves us now and in the future! I love the African craftsmanship and design. You can find Judith at her blog Studio Orenda  Facebook  or at Pinterest 

Enjoy! Iris

In goods we will trust | trend report by J Pelgrom | Design Network Africa DNA www.designnetworkafrica.org

In goods we will trust | trendreport by J Pelgrom | Design Network Africa DNA www.designnetworkafrica.org

“Wij willen vertrouwen kunnen hebben in onze producten “

Trendreport by Judith Pelrgom

Gastblogpost door Judith Pelgrom.

Op dit moment zijn er belangrijke verschuivingen in de eisen voor onze produkten aan de hand. We willen steeds meer eerlijke producten, ontstaan uit een algemeen wantrouwen, gaan we ons steeds meer vragen stellen bij het kopen van een product, is het duurzaam ? Is het met kinderarbeid gemaakt ? Hoe staat het met de rechten van de arbeiders ? De materialen ?

Maar ook doordat de grote warenhuizen het niet meer redden, zoals V&D en Perry Sport, en door de grote groei van on line inkopen. Hierdoor is het straatbeeld al aan het veranderen. Er komen mooie kleine ondernemingen voor in de plaats, met handwerk en ambachten, eenmansbedrijven, waar je het product als het ware gemaakt ziet worden, waar duurzaamheid en milieu belangrijk zijn. In de winkel, ga je een belevenis door, misschien drink je er iets en heb je een goed gesprek. Sommigen kopen liever 1 keer iets moois en misschien duurder, dan dat we 10 x bij dat onbetrouwbare warenhuis. En al die grote winkel panden, zeker wel geschikt voor woningen, voor studenten of vluchtelingen, die weer hun ambachten uit hun land kunnen gaan uitvoeren.

Handwerk en eerlijkheid, natuurlijke producten, recycle van onder andere jeans, herstellen van je kleding, zodat het langer mee kan, maar ook borduren, breien en haken zijn helemaal terug. Zoals borduurwerk uit Oost Europa en Zuid Amerika en handgemaakte manden uit Afrika. Maar ook de kleur groen, want groen is de natuur en is dus echt en eerlijk. We willen steeds meer groen om ons heen, thuis maar ook buiten in onze leefomgeving, we willen de echtheid van de natuur en de eerlijkheid van voedsel en materialen.

Afrkaans design

En dan Afrika, enorm continent waar heel veel gebeurd, maar waar we niet veel over horen. Langzaam aan zien we Afrikaanse invloeden, in onze kleding en interieur, zoals mooi geweven manden en de Vlisco kleuren en stoffen, maar ook Moroso, heeft lokaal meubels laten maken.  Voor de designers en ontwerpers zijn er veel hele interessante ontwikkelingen, bijvoorbeeld samenwerking tussen bedrijven en westerse overheidsinstellingen. Een voorbeeld daarvan is de Design Network Africa (DNA), zij worden gefinancieerd door de Deense overheid. Ontwikkelt en gecoordineerd door de Deense Centrum voor Cultuur en Ontwikkeling. Een onafhankelijk instituut, wat valt onder de Deense ministerie van buitenlandse zaken.

Dit project brengt bekende designers uit Oost, West en Zuid Afrika bijmekaar, die geselecteerd zijn op hun orginaliteit, identiteit en product. Het programma bestaat onder andere uit samenwerking en het ondersteunen bij lokale problematiek, mentoring en het gebruik van nieuwe productie systemen. Wat een effect heeft op andere lokale ondernemers, die geinspireerd worden en van hun expertise leren.Ze worden ondersteund door Deense ontwerpers en designers. Source is de organisatie die de in en export coordineert, op wereld niveau worden de produkten verhandelt.

Pictures on 1st collage by: vlisco.com, Moroso (furniture fashion), panoramio.comlynneknowlton.comloadedtrunk.comloveafricanfashion.comcouleurlocale.euapartmenttherapy.comenversdudecor.co.

Pictures on 2st collage by: Design Network Africa DNA  www.designnetworkafrica.org

Dank je Judith voor deze mooie kijk op nu en de toekomst. Ik vind het afrikaanse vakmanschap en design prachtig! Je kun Judith vinden op haar blog Studio Orenda  op  Facebook  of via  Pinterest

Geniet! Iris

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 comments

Leave a Comment

All rights reserved © Copyright 2007-2015 by C-More Interior blog · Theme by Blogmilk + Coded by Brandi Bernoskie