material

Interior design trends 2019 spotted at IMM cologne 19

27 januari 2019

Interior design trends 2019

spotted at IMM cologne 2019

Interior design and color trends 2019 Spotted at IMM COLOGNE 2019 | C-More

Interior design and color trends 2019 Spotted at IMM COLOGNE 2019 | C-More

 

Interior design and color trends 2019 Spotted at IMM COLOGNE 2019 | C-More

Last week I visited the interior design fair IMM Cologne and Living Kitchen and spotted lots of trends. On my Instagram stories I shared the inspiring “Trend-atmospheres” created, styled and curated by the ultra talented Dutch stylist Floor Knapen and Designer/Creative Director of IMM Cologne Dick Spierenburg.

I loved the combination of textures, textiles and softness in pinks, nudes and neutral colors at ” The Romantic” platform.

For more inspiration and trend themes seen at IMM19 go to my stories and highlights “trends” at my Instagram board.

Enjoy!

Interior design and color trends 2019 Spotted at IMM COLOGNE 2019 | C-More

Interior design and color trends 2019 Spotted at IMM COLOGNE 2019 | C-More

 

 

Interieur design trends 2019

gespot tijdens IMM Keulen 2019

Vorige week bezocht ik de IMM Cologne en Living Kitchen beurzen en spotte weer een heleboel interieur en kleur trends.
Op mijn Instagram-stories deelde ik al inspirerende beelden van de ‘Trend-atmospheres’ die werden gemaakt, gestileerd en samengesteld door de zeer getalenteerde Nederlandse stylist Floor Knapen en ontwerper en creatief directeur van IMM, Dick Spierenburg.
Vooral de combinatie van texturen, textiel en zachtheid in roze, “nude” en neutrale kleuren op het “The Romantic” podium waren prachtig.
Voor meer inspiratie en trendthema’s gespot tijdens IMM19 ga naar mijn insta stories en spotligts “trends’ op mijn Instagram-bord. 

Geniet!

#trend #interiortrends #immcologne2019 #color #interiorcolortrends #textures #textiles #softlines #cmoreinteriortrendspotter #roomfordesign #cmoreinteriordesignblog

Dutch Design Week 2016

27 oktober 2016

Dutch Design Week 2016

NL↓

 

DDW16 | Material and color | Bubblegraphy | Adrianus Kundert + Tomas van der Sman

DDW16 | Material and color | Bubblegraphy | Adrianus Kundert + Tomas van der Sman

If you follow me on Instagram, you probably have noticed I’m at the Dutch Design Week, for my yearly doses of Design and Trend input. The Dutch Design Week, also known as DDW, is such a unique event.

I think you can compare it best with the outside events of the Milan design week, like Ventura Lambrate. Lot’s of young, new designers, but also students and innovative brands are represented. There is so much to see, that you easily can stay the whole week and even then you probably missed some spots.

For me this year a few things were most outstanding: Lot’s of color and material research! One of the biggest examples of this is the exhibition ” Everything but the product” by Envisions, a group of last years graduated students of the Eindhoven Design Academy, who showcased their products and designs for the first time in Milan last April.

Below a selection of my finds until now. If you have the chance to go visit the Dutch Design Week for yourself: please do! You don’t want to miss this. Besides the uniqueness of this yearly event, with a never-ending input of design, you probably will be surprised by the warm and welcome feeling of the overall event, with all the designers who are willing to talk to you in person and explain their visions and concepts. But also the nice spots to eat and drink and relax are amazing.

More info: Dutch Design Week 2016

Enjoy!

 

DDW16 | Material and color | Agne Kucerenkaite

DDW16 | Material and color | Agne Kucerenkaite

DDW16 | Material and color | Hester de Wolf

DDW16 | Material and color | Hester de Wolf

DDW16 | Material and color | Vlisco | Simone Post

DDW16 | Material and color | Vlisco | Simone Post

DDW16 | Material and color | Christien Meindertsma

DDW16 | Material and color | Christien Meindertsma

 

DDW16 | Material and color | Dutch Invertuals

DDW16 | Material and color | Dutch Invertuals

DDW16 | Material and color | Dutch Invertuals

DDW16 | Material and color | Dutch Invertuals

DDW16 | Material and color | Reflecting Holons | Martens en Visser

DDW16 | Material and color | Reflecting Holons | Martens en Visser

DDW16 | Material and color | unknown ( please fill me in!)

DDW16 | Material and color | unknown ( please fill me in!)

DDW16 | Material and color | Sabine Marcelis

DDW16 | Material and color | Sabine Marcelis

DDW16 | Material and color | Social Design

DDW16 | Material and color | Social Design

DDW16 | Material and color | Bubblegraphy | Adrianus Kundert + Tomas van der Sman

DDW16 | Material and color | Willeke Machiels + Nadia ten Wolde

DDW16 | Material and color | Willeke Machiels + Nadia ten Wolde

DDW16 | Material and color | Rens

DDW16 | Material and color | Rens

DDW16 | Material and color | Sanne Schuurman

DDW16 | Material and color | Sanne Schuurman

foto-25-10-16-11-28-02

DDW16 | Material and color | Cox Janssens

DDW16 | Material and color | Cox Janssens

DDW16 | Material and color | Light of Colour | Nai-Dan Chang

DDW16 | Material and color | Light of Colour | Nai-Dan Chang

DDW16 | Material and color

DDW16 | Material and color

DDW16 | Material and color | Diana Scherer

DDW16 | Material and color | Diana Scherer

DDW16 | Material and color | Living Colours Buro Belen

DDW16 | Material and color | Living Colours Buro Belen

 

DDW16 | Material and color | Adrianus Kundert | Riping Rugs

DDW16 | Material and color | Adrianus Kundert | Riping Rugs

DDW16 | Material and color

DDW16 | Material and color

DDW16 | Material and color

DDW16 | Material and color

DDW16 | Material and color | RembrandtLAB

DDW16 | Material and color | RembrandtLAB

 DDW16 | Material and color | Indigo | Crafts Council Nederland | Adrianus Kundert

DDW16 | Material and color | Indigo | Crafts Council Nederland | Adrianus Kundert

DDW16 | Material and color | Glenn Mosterd

DDW16 | Material and color | Glenn Mosterd

DDW16 | Material and color | Sanne Hendriks

DDW16 | Material and color | Sanne Hendriks

DDW16 | Material and color | Atelier NL

DDW16 | Material and color | Atelier NL

DDW16 | Material and color | Van Abbe museum | Aristotle's room

DDW16 | Material and color | Van Abbe museum | Aristotle’s room

DDW16 | Material and color | Envisions

DDW16 | Material and color | Envisions

DDW16 | Material and color | Envisions

DDW16 | Material and color | Envisions

 

Dutch Design Week 2016

 

Als je me volgt op Instagram, heb je waarschijnlijk al gemerkt dat ik deze week bij de Nederlandse Design Week ben, voor mijn jaarlijkse doses  Design en Trend inspiratie. De Dutch Design Week, ook wel bekend als DDW, is zo’n uniek evenement.

Ik denk dat je het het best kunt vergelijken met Ventura Lambrate in Milaan tijdens de Designweek. Veel  jonge, nieuwe ontwerpers maar ook studenten en innovatieve merken zijn vertegenwoordigd. Er is zoveel te zien, dat je makkelijk de hele week kunt blijven en zelfs dan waarschijnlijk nog niet alles hebt gezien.

Voor mij is dit jaar het meest opvallend: Heel veel kleur en materiaal onderzoek! Een van de grootste voorbeelden hiervan is de tentoonstelling “Alles behalve het product” van Envisions , een groep vorig jaar afgestudeerde studenten van de Design Academy Eindhoven, die hun producten en ontwerpen voor het eerst in Milaan hebben tentoongesteld, afgelopen april.

Hieronder vind je een selectie van mijn vondsten tot nu toe. Als je de kans hebt om zelf de DDW te gaan bezoeken: doen! Je wilt dit niet missen. Naast het unieke karakter van dit jaarlijks evenement, met een enrome hoeveelheid design, zul je waarschijnlijk verrast zijn door het warme en gastvrije gevoel van het totale evenement, waar alle ontwerpers bereid zijn om je persoonlijk te woord te staan en hun visies en concepten uit te leggen. Maar ook al die leuke plekjes om wat te eten en te drinken en te ontspannen zijn fantastisch. 

Meer info: Dutch Design Week 2016

Geniet!

 

Book review | Texture by Ryland Peters and Small publishers

15 augustus 2016

Book review | Texture

by Ryland Peters & Small publishers

↓NL

 

 

Bookreview Texture Rylandpeters C-More interior design blog 01

Book review | Texture Rylandpeters | C-More interior design blog

It’s the middle of August…. Can you believe it? Summer is almost over and I’ve got the feeling it didn’t even start yet. I don’t know how it is with you, but here in The Netherlands, we’ve had a very wet summer so far. I’m hoping for a nice “Indian Summer” in September, to make it up a bit…

In the meantime, when the weather is not tempting to go outside, it’s the perfect time to prep your home for fall and winter. My secret is to add lots of texture to your home. When it’s getting colder, texture adds warmth to your home and gives you comfort. Also, it keeps you in touch with nature, which is good for us.

A while ago I got this little and cute book “Texture” by Ryland Peters & Small publishers, and I’ve picked it up for inspiration many times. The book walks you through many different ways and styles. 4 Materials are run through. Wood, linen, stone and wool. For me basic essentials for the home. And yes, also for a contemporary or  minimal interior.

Of course, the book shows many different styles to inspire, so that there is something for everyone. Besides the beautiful pictures, there are many many tips how to apply texture to your home and outdoor. This little book is one to stay!

Below you find a selection of the inside pages that spoke to me the most. There is more in the little film.

More info or to order: Ryland Peters & Small publishers | Book Texture

•Enjoy!•

 

 

Book review | Texture Rylandpeters | C-More interior design blog

Book review | Texture Rylandpeters | C-More interior design blog

Book review | Texture Rylandpeters | C-More interior design blog

Book review | Texture Rylandpeters | C-More interior design blog

Book review | Texture Rylandpeters | C-More interior design blog

Book review | Texture Rylandpeters | C-More interior design blog

Book review | Texture Rylandpeters | C-More interior design blog

Book review | Texture Rylandpeters | C-More interior design blog

Book review | Texture Rylandpeters | C-More interior design blog

Book review | Texture Rylandpeters | C-More interior design blog

Book review | Texture Rylandpeters | C-More interior design blog

Book review | Texture Rylandpeters | C-More interior design blog

Book review | Texture Rylandpeters | C-More interior design blog

Book review | Texture Rylandpeters | C-More interior design blog

Book review | Texture Rylandpeters | C-More interior design blog

Book review | Texture Rylandpeters | C-More interior design blog

Book review | Texture Rylandpeters | C-More interior design blog

Book review | Texture Rylandpeters | C-More interior design blog

Book review | Texture Rylandpeters | C-More interior design blog

Book review | Texture Rylandpeters | C-More interior design blog

Book review | Texture Rylandpeters | C-More interior design blog

Book review | Texture Rylandpeters | C-More interior design blog

Book review | Texture Rylandpeters | C-More interior design blog

Book review | Texture Rylandpeters | C-More interior design blog

Book review | Texture Rylandpeters | C-More interior design blog

Book review | Texture Rylandpeters | C-More interior design blog

Book review | Texture Rylandpeters | C-More interior design blog

Book review | Texture Rylandpeters | C-More interior design blog

 

 

Boek review | Texture

van uitgeverij Ryland Peters & Small

 

Het is midden augustus …. Kun jij het geloven? De zomer is bijna voorbij en ik heb het gevoel dat het nog niet eens is begonnen. Ik weet niet hoe het daar is, maar hier in Nederland hebben we een zeer natte zomer tot nu toe. Ik hoop nog stiekem op een mooie “Indian Summer” in september, om het nog een beetje goed te maken.

In de tussentijd, wanneer het weer niet echt zo verleidelijk is om naar buiten te gaan, is het de perfecte tijd om je huis vast voor de herfst en winter voor te bereiden. Mijn geheim is om veel textuur toe te voegen aan je interieur. Als het kouder wordt voegt textuur warmte aan je huis en geeft je comfort. Ook houdt dat je in contact met de natuur en dat is goed voor ons.

Een tijdje geleden kreeg ik dit kleine en leuke boek “Textuur” van Ryland Peters & Small uitgevers. Ik heb het al diverse keren opgepakt voor inspiratie. Het boek leidt je door vele verschillende toepassingen en stijlen. 4 Materialen worden besproken. Hout, linnen, steen en wol. Voor mij essentiele elementen voor in huis. En ja, ook voor in een eigentijds of minimalistisch interieur.

Het boekje laat verschillende inspirerende stijlen zien, zodat er voor ieder wat wils is. Naast de prachtige foto’s staan er vele tips beschreven hoe textuur toe te passen in je huis en ook buiten. Dit boekje is er een die blijft!

Hieronder vindt je een selectie van de pagina’s die mij het meest aanspraken. En nog meer in het filmpje.

Voor meer info of om de bestellen:  Ryland Peters & Small uitgevers  | Book Texture

•Geniet!•

 

This blog post was written in cooperation with Ryland Peters & Small. They provided me this book for a review. It’s my free choice to write about it on my blog and to share my very personal opinion with you. I hope you appreciate it.

Behind the scenes and in the spotlights at Moooi | Milan 2016

30 mei 2016

Behind the scenes

and in the spotlights

at Moooi

Milan 2016

 

Behind the scenes at Moooi Milan Designweek 2016 by C-More

Behind the scenes at Moooi Milan Designweek 2016 by C-More

A few weeks after The Milan designweek 2016 it’s easier to see what was most impressive. The Moooi collection 2016 presentation was one of them.

At the via Savona 56 , Moooi transformed the space into a surprising and creative area. In the atrium, the furniture was installed in the dark with just spotlights on them. Like the Compression Sofa made out of marble by Paul Cocksedge. Or the Charleston Sofa, which looks like a Chesterfield sofa placed on the side. I loved the Floor lamp Filigree by Rick Tegelaar. Also the Anami Sofa by Lorenza Bozzoli, which was made out of beautiful deep blue velvet with degrade fringes. This sofa looks so tempting… If it wasn’t in the spotlights I think I could sit in it the whole day and just relax…

About the Marble Compression sofa:

‘I wasn’t thinking of designing a sofa,’ affirms Paul Cocksedge when talking about the Compression sofa. ‘I had a block of rectangular foam on my desk and I just pushed down one part and saw, almost in slow motion, this transformation, from an angular block to a curvaceous figure and thought, “it would be great if a person could sit there”. There were no sketches or technical drawings involved, instead we allowed the material itself to define the shape.’.

Behind the scenes, You could wander around several rooms, all with the new signature rugs and carpetings. Lot’s of colorful and artistic , ornaments and surreal designs. I can imagine some of you have to get used to this eye-catching floors, but I must say, It can make the room! Personally, I would love to combine these rugs with a more clean and empty  space.  But hey, that’s me. We all know that Moooi is about the theatrical design.

All the rooms were decorated as someone lived in it. This way you got an intimate warm and even a somewhat feminine feeling and a sense of home.

A lot of the designs were soft, and round shaped, with textured upholsteries like velvet and felt. Of course, the lighting objects were stunning, as Moooi always does. And the big oversized prints by photographer Rebecca Bathory were completing the setting.

Enjoy!!

More info at Moooi

Paul Cocksedge | Compression sofa | In the spotlight | Moooi Milan Designweek 2016 by C-More

Paul Cocksedge | Compression sofa | In the spotlight | Moooi Milan Designweek 2016 by C-More

 

Amami Sofa | Lorenza Bozzoli | In the spotlight | Moooi Milan Designweek 2016 by C-More

Amami Sofa | Lorenza Bozzoli | In the spotlight | Moooi Milan Designweek 2016 by C-More

 

Charleston Sofa | in the spotlight | Moooi Milan Designweek 2016 by C-More

Charleston Sofa | in the spotlight | Moooi Milan Designweek 2016 by C-More

 

Floor lighting | Filigree by Rick Tegelaar | In the spotlight | Moooi Milan Designweek 2016 by C-More

Floor lighting | Filigree by Rick Tegelaar | In the spotlight | Moooi Milan Designweek 2016 by C-More

 

Perch Light | Umut Yamac |Moooi Milan Designweek 2016 by C-More

Perch Light | Umut Yamac |Moooi Milan Designweek 2016 by C-More

 

Textile | Texture | Moooi Milan Designweek 2016 by C-More

Textile | Texture | Moooi Milan Designweek 2016 by C-More

 

Textile | Texture | Moooi Milan Designweek 2016 by C-More

Textile | Texture | Moooi Milan Designweek 2016 by C-More

 

Behind the scenes furniture setting | Moooi Milan Designweek 2016 by C-More

Behind the scenes furniture setting | Moooi Milan Designweek 2016 by C-More

 

Perch Light | Behind the scenes furniture setting | Moooi Milan Designweek 2016 by C-More

Perch Light | Behind the scenes furniture setting | Moooi Milan Designweek 2016 by C-More

 

Lighting | Rug | Sofa | Behind the scenes furniture setting | Moooi Milan Designweek 2016 by C-More

Lighting | Rug | Sofa | Behind the scenes furniture setting | Moooi Milan Designweek 2016 by C-More

 

Lighting | Rug | Sofa | Behind the scenes furniture setting | Moooi Milan Designweek 2016 by C-More

Lighting | Rug | Sofa | Behind the scenes furniture setting | Moooi Milan Designweek 2016 by C-More

 

 

Buro | workplace | Behind the scenes furniture setting | Moooi Milan Designweek 2016 by C-More

Buro | workplace | Behind the scenes furniture setting | Moooi Milan Designweek 2016 by C-More

 

Red Sofa | Rug | Behind the scenes furniture setting | Moooi Milan Designweek 2016 by C-More

Red Sofa | Rug | Behind the scenes furniture setting | Moooi Milan Designweek 2016 by C-More

 

Red Sofa | Rug | Behind the scenes furniture setting | Moooi Milan Designweek 2016 by C-More

Behind the scenes furniture setting | Moooi Milan Designweek 2016 by C-More

 

Behind the scenes furniture setting | Moooi Milan Designweek 2016 by C-More

Behind the scenes furniture setting | Moooi Milan Designweek 2016 by C-More

 

Behind the scenes furniture setting | Moooi Milan Designweek 2016 by C-More

Behind the scenes furniture setting | Moooi Milan Designweek 2016 by C-More

 

Behind the scenes furniture setting | Moooi Milan Designweek 2016 by C-More

Behind the scenes furniture setting | Moooi Milan Designweek 2016 by C-More

 

Lighting | Behind the scenes furniture setting | Moooi Milan Designweek 2016 by C-More

Lighting | Behind the scenes furniture setting | Moooi Milan Designweek 2016 by C-More

 

Behind the scenes furniture setting | Moooi Milan Designweek 2016 by C-More

Behind the scenes furniture setting | Moooi Milan Designweek 2016 by C-More

 

Lighting | sofa | Carpet | Behind the scenes furniture setting | Moooi Milan Designweek 2016 by C-More

Lighting | sofa | Carpet | Behind the scenes furniture setting | Moooi Milan Designweek 2016 by C-More

 

coffee table | Behind the scenes furniture setting | Moooi Milan Designweek 2016 by C-More

Coffee table | Behind the scenes furniture setting | Moooi Milan Designweek 2016 by C-More

 

Behind the scenes furniture setting | Moooi Milan Designweek 2016 by C-More

Behind the scenes furniture setting | Moooi Milan Designweek 2016 by C-More

 

Behind the scenes furniture setting | Moooi Milan Designweek 2016 by C-More

Behind the scenes furniture setting | Moooi Milan Designweek 2016 by C-More

 

Behind the scenes furniture setting | Moooi Milan Designweek 2016 by C-More

Behind the scenes furniture setting | Moooi Milan Designweek 2016 by C-More

 

Behind the scenes furniture setting | Moooi Milan Designweek 2016 by C-More

Behind the scenes furniture setting | Moooi Milan Designweek 2016 by C-More

 

Behind the scenes furniture setting | Moooi Milan Designweek 2016 by C-More

Behind the scenes furniture setting | Moooi Milan Designweek 2016 by C-More

 

ACHTER DE SCHERMEN

EN IN DE SCHIJNWERPERS

BIJ MOOOI

MILAN 2016

Een paar weken na de Milan Designweek 2016 is het makkelijker om te zien wat het meest indrukwekkend was. De Moooi collectie 2016 presentatie was er een van.

Aan de via Savona 56, transformeerde Moooi de ruimte in een verrassende en creatieve omgeving. In het atrium, was het meubilair in het donker geïnstalleerd, met slechts de schijnwerpers op hen gericht. Zoals de Compression Sofa, gemaakt van marmer door ontwerper Paul Cocksedge. Of de Charleston Bank, die eruit ziet als een Chesterfield bank op zijn zij. En Prachtig, die vloerlamp Filigree ontworpen door Rick Tegelaar. Ook de Anami Sofa van Lorenza Bozzoli was bijzonder mooi, met het diepe blauw fluweel en  met degrade franjes. Deze bank ziet er zo verleidelijk uit … Als ie niet in de spotlights stond, was ik er graag de hele dag op gaan zitten om gewoon even relaxen in drukke Milaan …

Over de Marble Compression bank:

‘Ik dacht niet aan het ontwerpen van een bank,’ bevestigt Paul Cocksedge wanneer we spreken over de compressie bank. ‘Ik had een blok van rechthoekige schuim op mijn bureau en die heb ik gewoon naar beneden geduwd, en zag, bijna in slow motion, deze transformatie, van een hoekige blok naar een gewelfde figuur en dacht: “Het zou geweldig zijn als er een persoon in kan zitten”. Er waren geen schetsen of technische tekeningen bij betrokken, maar we lieten het materiaal zelf  de vorm definiëren. ‘.

Achter de schermen, kon je rond wandelen door verschillende kamers, allemaal met de nieuwe “Signature” tapijten en carpetings. Veel kleurrijke, artistieke, vol ornamenten en surrealistische ontwerpen. Ik kan me voorstellen dat sommigen van jullie even moeten wennen aan deze opvallende vloeren, maar ik moet zeggen, het kan de ruimte echt maken! Persoonlijk zou ik graag deze tapijten combineren met een strakke en lege ruimte. Maar hey, dat ben ik. We weten allemaal dat Moooi van de theatrale designs is.

Alle kamers zijn ingericht alsof er iemand woont. Op deze manier heeft de ruimte direct een intiem, warm en zelfs een ietwat vrouwelijk gevoel. En een gevoel van thuis.

Een groot deel van de ontwerpen waren zacht, met ronde vormen, met rijke bekledingen zoals fluweel en vilt. Natuurlijk, de verlichting ontwerpen waren prachtig, zoals Moooi dat altijd doet. En de grote oversized prints van fotograaf Rebecca Bathory waren de puntjes op de i van de setting.

Genieten!!

Meer info op Moooi

Thermador kitchen at The New American Home

15 februari 2016

Thermador kitchen

in The New American Home

+

KBIS 2016

[Scroll naar beneden voor NL]

 

The New American Home Las Vegas blogtourkbis 2016 | #Designhounds | pictures by C-More

The New American Home Las Vegas blogtourkbis 2016 | #Designhounds | pictures by C-More

 

The New American Home 2016

[ more pictures below!]

What’s so special about the Modenus BlogtourKBIS is that you visit places that are so inspiring!

Like The New American Home 2016. Build in the foothills of Las Vegas’ Henderson Nevada, with the newest innovative technology, functionality, materials and design, The New American Home 2016 had sustainability highest on the list. And they succeeded. If you like to get all the info and details about that, you can find all the information at the website of The New American Home. I can only be very happy with the choice of this topic. We all have to think about how we can be more aware of sustainability and green living. So, with this project and such a stunning house, It’s very clear it can be done!

Dreamhouse

We as the BlogtourKBIS group got the chance to see and “feel” the home ourselves. The house has a big open living area, 4 bedrooms and 4,5 baths. Most of the rooms have big glass windows with spectacular views over Las Vegas. Most of the windows open like big sliding doors to the outdoor spaces. The house mixes inside and outside very natural. You feel the flow when walking through the building. You can say, this is a real dream house….

contemporary materials

With the use of beautiful and matching materials, like the bathroom tiles, flooring, wallcoverings and furniture that is very neutral and basic colorwise, they created a home that is not too trendy so that it ages quickly. And that’s a good thing if you think of sustainability. By adding or changing personal items and accessories, you change the whole look and feel. Element Design Build designed the New American Home as a contemporary, multi-generational “desert elegance home.”

Thermador kitchen

In the New American Home the kitchen is open and integrated into the living area, for the ultimate entertaining cooking experience. And there is an outdoor kitchen as well. Actually, almost every room has a personal mini-kitchen area. BlogtourKBIS sponsor Thermador implemented all the kitchen appliances for cooking, built-in coffee machines, ovens, steam ovens, refrigerating, wine cooling and cleaning appliances such as the dishwashers throughout the whole building. This extraordinary and luxurious house has been fitted with every conceivable comfort.

luxury and professional

“Ultimate entertainers want to deliver a memorable, enjoyable experience for their guests, whether it is during a casual brunch, formal dinner or overnight visit, and integrating Thermador appliances in a variety of rooms throughout this luxury home brings that to life,” said Zach Elkin, Director, Brand Marketing, for Thermador. “

To enhance any gathering of friends and family outside of the kitchen, highly personalized Thermador Culinary Preservation Centers have been incorporated throughout the home to provide added comfort for guests. Two of the bedrooms – including the master suite – feature Beverage Centers with Thermador refrigeration, built-in coffee machines and convection warming drawers to ensure a beverage or snack are within reach to start or end the day on an extra relaxing note. The media room incorporates Thermador refrigeration and a MicroDrawer® Microwave so there’s no need to leave during a game or movie to grab a chilled beverage or heat up small bites.

Kbis 2016

At the KBIS 2016 show, Thermador also introduced some new features, like personalizable front colors, a Double Drawer Refrigerator and the impressive professional “60” Pro Grand® Range Collection” that will be available from June ’16 and is very flexible and perfect for culinary enthusiasts.  You can personalize the kitchen around their unique style of cooking, which is exactly what the home cook, who is almost a professional nowadays, wants.

Star burner by Thermador

Personally, I was blown away by their patented Star Burner. This Star shape isn’t just for show. Never seen anything like this!

“It creates a perimeter 56% longer than a round burner of the same size, which allows the inclusion of more flame ports. The result is a stove burner that delivers superior flame spread and a reduced cold spot for faster and more even heating across any size pan.” as Thermador explains.

Celebrating 100 years of Thermador

So I think you can say that Thermador really understands what the wishes of home cooks and entertainers are. With a 100 year celebration this year, Thermador has the knowledge and experience in-house, but also the capability to grow and move towards the future. The products by Thermador are just what you are looking for when designing your kitchen. That’s for the looks, the high quality, and for the professional home cooking and entertaining experience.

More info

More info about all the Thermador products you can find here.

For more info about The American Home 2016: go here.

BlogtourKbis sponsors

Thanks Modenus, for inviting me on this blogtourKBIS 2016. It was wonderful to meet all these great and professional bloggers and interior designers. [Dont forget to check their blogs and social media too! Also look for the #designhounds for all design updates] And many thanks to all the blogtourKBIS sponsors KBISMohawk | KarastanThermadorTOTOBLANCOTop KnobsWoodModeMr Steam and Wilsonart.

In the upcoming weeks, I’ll post much more of the great things I’ve seen. So stay tuned!

•Enjoy!•

Thermador

The New American Home | KBIS show Thermador | Las vegas | blogtourkbis 2016 |#Designhounds | Pictures by Tori Aston and C-More | Modenus

The New American Home | KBIS show Thermador | Las Vegas | blogtourkbis 2016 |#Designhounds | Pictures by Tori Aston and C-More | Modenus


The New American Home | KBIS show Thermador | Las vegas | blogtourkbis 2016 |#Designhounds | Pictures by Tori Aston | Modenus

The New American Home | KBIS show Thermador | Las Vegas | blogtourkbis 2016 | Pictures by Tori Aston | Modenus | #Designhounds

 

 

The New American Home 2016

 

 The New American Home | Photo: Jeff Davis, Jeff Davis Photography

The New American Home | Photo: Jeff Davis, Jeff Davis Photography

Bedroom| furniture | luxury | lighting fixture | #Designhounds | The New American Home Las vegas blogtourkbis 2016 | pictures by C-More

Bedroom| furniture | luxury | lighting fixture | The New American Home Las Vegas blogtourkbis 2016 | #Designhounds | pictures by C-More


Lighting fixtures | The New American Home Las vegas blogtourkbis 2016 |pictures by C-More

Lighting fixtures | The New American Home Las Vegas blogtourkbis 2016 |pictures by C-More


Bathroom | The New American Home Las vegas blogtourkbis 2016 |#Designhounds | pictures by C-More

Bathroom | The New American Home Las Vegas blogtourkbis 2016 |#Designhounds | pictures by C-More


Bathroom | materials and tiles | The New American Home Las vegas blogtourkbis 2016 |pictures by C-More

Bathroom | materials and tiles | The New American Home Las Vegas blogtourkbis 2016 | #Designhounds | pictures by C-More

 

Outdoor | Garden | The New American Home Las vegas blogtourkbis 2016 | pictures by C-More

Outdoor | Garden | The New American Home Las Vegas blogtourkbis 2016 | #Designhounds | pictures by C-More

 

 

THERMADOR KEUKEN

IN THE NEW AMERICAN HOME

+

KBIS 2016

The New American Home 2016

Wat zo speciaal is aan de Modenus BlogtourKBIS is dat je op hele bijzondere en inspirerende plekken komt!

Zoals The New American Home 2016. Gebouwd in een buitenwijk van Las Vegas: Henderson Nevada, en met de nieuwste innovatieve technologie, functionaliteit, materialen en design. The New American Home 2016 had duurzaamheid hoog op de lijst staan. En dat is gelukt. Als je daar alles over wilt weten, verwijs ik je graag naar de website van The New American Home, waar alle info en de details over de bouw en duurzaamheid te vinden is.  Ik kan alleen maar erg zijn blij met deze keuze. We hebben allemaal de taak om na te denken over hoe we meer milieubewust, duurzaam en groen wonen en bouwen. En: met dit project en een echt prachtig huis, is heel duidelijk dat dat kan!

Droomhuis

Wij, als BlogtourKBIS groep, kreeg de kans om het huis ook in het echt te zien en beleven. Het huis heeft een grote open woonkamer, 4 slaapkamers en 4,5 badkamers. De meeste kamers hebben grote ramen met een spectaculair uitzicht over Las Vegas. Het merendeel van de ramen open als grote schuifdeuren naar de buitenruimtes. Het huis mengt binnen en buiten heel natuurlijk. Je voelt de flow, als je door het gebouw loopt. Heel natuurlijk stromen alle ruimtens in elkaar over. Echt een droomhuis.

Moderne materialen

Door het gebruik van mooie en bij elkaar passende materialen, zoals de badkamer tegels, vloeren, wandbekleding en het meubilair, dat is zeer neutraal en basic van kleur is, creëerden ze een huis dat is niet te trendy is, dat het snel veroudert. Het is juist best tijdloos. En dat is een goede zaak als je denkt vanuit duurzaamheid. Door het toevoegen of wijzigen van persoonlijke spullen en accessoires, kun de je gehele look & feel veranderen. Element Design Build ontwierp de New American Home als een hedendaags en voor meerder generaties geschikt “desert elegance” thuis.”

THERMADOR keukens

In de New American Home, is de keuken open en geïntegreerd in de woonkamer, voor de ultieme entertaining kookervaring. En er is ook buitenkeuken. Bijna elke kamer heeft wel een eigen mini-keuken. BlogtourKBIS sponsor  Thermador geïmplementeerde alle keukenapparatuur voor koken, de ingebouwde koffiemachines, de ovens, de stoomovens, de wijn koeling en apparaten zoals vaatwassers door het gehele gebouw. Dit extra luxe huis is van alle gamakken voorzien .

 

Luxe en professioneel

“De gastvrouw / man en thuiskok van tegenwoordig willen een onvergetelijke en plezierige ervaring bieden voor hun gasten. Of het nu tijdens een informele brunch, formeel diner of  wellicht ‘s nachts tijdens een feestje of borrel is. De integratie van Thermador apparaten in de verschillende kamers in dit luxe huis brengt dit tot leven”, zegt Zach Elkin, directeur Brand Marketing, van Thermador. “

Om het plezier van het samen zijn met vrienden en familie buiten de keuken te vergroten, zijn de zeer persoonlijke samengestelde Thermador Culinary Preservation Centers opgenomen door het hele huis, om dat extra comfort te bieden voor de gasten. Twee van de slaapkamers – met inbegrip van de master suite – hebben een speciale drankjes plek : de Beverage Centers, met Thermador koeling, ingebouwde koffiezetapparaten en convectie warmhoudladen voor een drankje of een snack  binnen handbereik te hebben, bij aanvang of eindigen de dag. Deze luxe, is een extraatje voor een ontspannen verblijf voor de gasten. De media kamer is uitgerust met Thermador koeling en een MicroDrawer® Magnetron, dus er is geen noodzaak om  tijdens een spel of film de ruimte te moeten verlaten om een gekoeld drankje te pakken of kleine hapjes te warmen .

KBIS 2016

Tijdens het KBIS 2016 show introduceerde Thermador ook een aantal nieuweapparaten en uitvoeringen, zoals personalizeerbare frontkleuren, een dubbele lade koelkast en de indrukwekkende professionele “60” Pro Grand® Range Collection “, die zeer flexibel en perfect voor culinaire liefhebbers is. Je kunt de keuken zo samenstellen om jouw unieke stijl van koken. En dat is precies wat de thuiskok, die bijna een professionele kok is tegenwoordig, wilt:  personaliseren.

Star Burner by Thermador

Persoonlijk heb ik was ik helemaal verrast door hun gepatenteerde Star Burner. De vorm van de ster is niet alleen voor de show. Ik heb nog nooit zoiets gezien!

“De Star Burner creëert een 56% langer omtrek met vlamopeningen, dan een ronde brander van dezelfde grootte. Het resultaat is een brander met superieure vlamverspreiding en minder koude plekken, voor een snellere en meer gelijkmatige verwarming over elk formaat pan.” Zoals Thermador verklaart.

100 Jaar Thermador

Ik denk dat je kunt zeggen dat Thermador echt begrijpt wat de wensen van de hedendaagse en toekomstige thuiskoks en gast vrouwen en mannen zijn. Met een 100 jarig bestaan dit jaar, heeft Thermador de kennis en ervaring in huis, maar ook de mogelijkheid om te groeien en te zich te plaatsen in de toekomst. De producten van Thermador zijn wat je zoekt, bij het ontwerpen van je keuken. Voor de personaliseerbare uitstaling, de hoge kwaliteit, en voor de [semi] professionele keuken en de gehele proffesionele ervaring.

Meer info

Meer info over alle Thermador producten kun je hier vinden.

Voor meer info over The American Home 2016 kijk hier.

BlogtourKBIS sponsors

Thanks  Modenus , voor de uitnodiging op deze  blogtourKBIS 2016 . Het was geweldig om al deze te voldoen  grote en professionele bloggers en interieurontwerpers . [Vergeet niet om hun blogs en sociale media te controleren! Kijk ook voor de #designhounds voor alle design updates] En veel dank aan alle  blogtourKBIS  sponsort  KBIS ,  Mohawk | Karastan ,  Thermador ,  TOTO ,  BLANCO ,  Top Knoppen ,  WoodMode ,  de heer Steam en  Wilsonart .

In de komende weken, zal ik nog veel meer posten over alles wat ik heb gezien. Dus stay tuned!

•Geniet!•

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

All rights reserved © Copyright 2007-2015 by C-More Interior blog · Theme by Blogmilk + Coded by Brandi Bernoskie