Affiliate links

Ps: I sometimes use affiliate links. This means that when you click the affiliate link and buy something from the site I link to, I get a small percentage. I doesn’t cost you anything extra.  This way I can create a budget to go to fairs and research news that I can share here on my blog.  So, in a way, by clicking the link you sponsor my blog! I want to thank you in advance for that.  The affiliate links don’t influence me in any way by selecting my posts. It’s the other way around: I write a post and afterwards I sometimes look for an affiliate link. Therefore you can rely on my independent opinion and selection of content and posts. 

Ik gebruik soms affiliatie links. Dit betekent dat wanneer je op de partnerlink klikt en iets koopt van de site waarnaar ik link, ik een klein percentage krijg. Dit kost jou niets extra. Op deze manier creeer ik een budget om bv naar beurzen te gaan en research te doen, dat ik hier op mijn blog kan delen. Dus in zekere zin, door op de link te klikken, sponsor je mijn blog! Ik wil je bij voorbaat bedanken. De aangesloten links beïnvloeden mij op geen enkele manier bij het creeeren van content. Het is andersom: ik heb een blogpost geschreven en zoek daarna soms een partnerlink bij. Daarom kun je vertrouwen op mijn onafhankelijke mening en selectie van inhoud en berichten.

All rights reserved © Copyright 2007-2015 by C-More Interior blog · Theme by Blogmilk + Coded by Brandi Bernoskie