Urbanization 2020 An Interior Trend presentation by Judith Pelgrom for C-More Interior blog

Urbanization 2020

An Interior Trend presentation

by
Judith Pelgrom
January 2015
Urbanization 2020
Scroll naar beneden voor NL
Hello 2015!
First of all : I wish you all the best for 2015.
To start of this new year, 
I invited trend watcher Judith Pelgrom over,
to write an interior trend presentation for my blog.
Living in an Urban environment is getting
 more and more the normal habitat for us people.  
The trends and changes on how we’re going 
to live in these cities and metropoles 
is something that intrigues me very much. 
I do a lot of research on this subject myself too.
I’m so happy that I can share this trend and prognose with you. 
And here it is: 
Enjoy! 
Iris
——

Urban & Life 

My love for art, design and especially imagery, 
is a passion I grew up with, 
as my father is a sculptor and painter and my mother a writer, 
I learned as a child to look around and make connections. 
I was raised to stand up for the less fortunate, 
and to be critical about society and the government. 
I have a wide interest in the evolution and changes of our society. 
These passions and talents I combine by making trendboards. 
Trends:
At this moment we are living in a structural changing society, 
in areas like healthcare, 
employment, technology and financial. 
There are shifts going on, from top down 
to a bottom up society, 
where citizen will take action, 
initiative and responsibility. 
These changes, as all changes, 
will be in the beginning chaotic 
and have resistance among a certain group(s), 
especially the conservative, 
they will cherish their old values, 
but also from the governments and multi nationals. 

The structural changes like urbanisation have already started. 
cities are growing fast, 
the cause and effect are several, 
but mainly economical. 
More people will be living on less square meters, 
there is also a growth of singles 
and households of one person. 
Because of this, houses and apartments 
will be smaller and have to be 
furnished with efficient furniture. 
Our mobility within our work and living 
environment will expand increasingly. 
We are more and more mobile in our work. 
Empty buildings are turning in to apartments or pop-up shops. 
There is also an environmental shift going on, 
most of the citizens have no more faith 
in the food industries, 
a variety of initiatives like 
growing your own food will rise in the cities, 
gardens all over, on roof, 
balcony and even on the sidewalk. 
There will be cooperations maintaining these gardens, 
within your neighborhood or among friends.
Mayors will become more powerful and 
will make their own policies, 
decision making will be faster 
and no more waiting for the central office in The Hague. 
All these changes are already 
in process and will grow and become more apparent in 2020.
Urbanization creates many trends in Interior Design; 
below you will find my favourite three trendboards: 

Versatile & Foldable: 

because of smaller housing and flexible workspace, 
houses are and will be efficiently furnished. 
By using versatile and foldable furniture and with warm nooks 
and cushions to escape the confusing and chaotic world outside. 

——


Less & Consumerism:

a shift in which we buy less, 
and will clean our houses rigorously and spend lesser money. 
This is a clear resist against capitalism and consumerism, 
and with less it is also easier to furniture your smaller house. 
The definition of less is more will be apparent in this process.
——Old & Fashion:

because of all these strong structural changes, 
there is a longing for the past, when all was clear, 
predictable and the old values had meaning. 
Therefor we can see influences like retro, 
vintage and industrial all combined in one synergetic lifestyle.
——

Note:
For all visual content I have contacted or tried to contact the rightful owners, If you own rights to one or more of the images and do not wish them to appear here, please contact me – judpel@hotmail.com– and I will promptly remove them.
Special thanks to Mr. Peter van den Hout for using his image, 
Are you interested in information about changes in society: 
www.kantelaar.org you tube Jan Rotmans
http://trendseminars.nl/alternatief-betalen http://www.arnhembitcoinstad.nl
I want to thank Iris for inviting me as a guest writer on her blog, 
my blog is under construction, until then you can follow me:
If you want to contact me by email.
Thanks for your time and I wish you a changeable 2015,
Love, Judith Pelgrom
++++++++++++++++++++++

 Urbanisatie 2020

een interieur-trends presentatie door 


Judith Pelgrom
Januari 2015

Hallo 2015!

Allereerst: Ik wens jullie het allerbeste voor 2015.
Voor de start van dit nieuwe jaar 
heb ik trendwatcher Judith Pelgrom uitgenodigd 
om een interieur trend presentatie voor mijn blog te schrijven.

Wonen in een stedelijke omgeving wordt meer en meer 
de natuurlijke habitat voor ons mensen,
De veranderingen en trends over hoe we gaan leven in die steden en metropolen intrigeren me zeer. 
Zelf doe ik ook veel onderzoek naar dit onderwerp.
Ik ben zo blij dat ik deze trends en de prognoses met jullie kan delen.

En hier is het dan: 


Enjoy!
Iris

——

Urbanisatie 2020
Judith PelgromUrban & Life 

Mijn liefde voor kunst, design en vooral beelden, 
heb ik met de paplepel meegekregen, 
mijn vader is beeldend kunstenaar en mijn moeder schrijfster, 
hierdoor heb ik als kind al geleerd 
goed te kijken en verbindingen te leggen. 
Ook heb ik in mijn opvoeding meegekregen, 
altijd op te komen voor de minder bedeelden 
en altijd kritisch te zijn, 
vooral naar de gevestigde orde.. 

Ik ben erg geïnteresseerd in wat er om ons heen gebeurt 
en wat er allemaal verandert. 
Deze antennes in combinatie met mijn passie voor beelden, 
verbind ik door het maken van trendborden. Trends:

We leven op dit moment in een maatschappij 
met structurele veranderingen 
op vele gebieden zoals zorg, werk, technologie en financieel. 
 Er zijn allerlei verschuivingen aan de hand, 
van boven opgelegd of door de burger zelf geïnitieerd. 

We veranderen van een top down 
naar een bottom up maatschappij, 
waarin de burger het initiatief heeft 
en zijn verantwoordelijkheid neemt. 
Deze veranderingen zullen eerst nog voor chaos 
en verzet zorgen, 
vooral verzet bij de gevestigde orde, 
zoals de overheid en grote bedrijven. 
Maar ook verzet onder de behoudende burgers, 
zij zullen de oude waarden gaan koesteren. 

Een van de veranderingen waar we nu al 
in leven is de verstedelijking, 
de steden zijn aan het groeien, 
de oorzaak hiervan is verschillend, 
maar voornamelijk economisch, 
waardoor we met meer bewoners 
op minder vierkante meters gaan wonen.
Mede door de groei van een-persoonshuishoudens, 
zullen daardoor de huizen kleiner en efficiënter ingericht worden. 

We zijn mobieler in werk, 
de kantoorruimtes worden woonruimtes 
of er worden Pop up bedrijfjes gevestigd. 
Door tal van andere stromingen verandert 
ook de leefomgeving in de steden, 
het vertrouwen in de overheid en industrie, is verdwenen. 
Hierdoor ontstaan er allerlei initiatieven van de burgers 
waarvan het verbouwen van je eigen voedsel er een is. 

Overal in de steden rijzen moestuinen op, 
op daken, stoepen en leegstaande gebouwen, 
vaak verzorgd door een buurt of vrienden. 
Het mooie is dat we zelf onze groene omgeving 
creëren en daar ook voor zorgen.

Burgemeesters worden meer beleidsbepalers 
en nemen meer macht en omzeilen de regering in Den Haag.
Hierdoor maken ze snellere beslissingen, 
die weer de veranderingen op lokaal niveau zullen versnellen. 
Bovengenoemde processen zijn op dit moment al in volle gang, 
in 2020 zal het alleen maar bekender en meer geïmplementeerd zijn. 


Uit deze verstedelijking zie ik 3 stromingen in het interieur ontstaan:

Versatile & Foldable:

door het kleiner wonen en mobiel werken, 
zullen de huizen efficient worden ingericht met meubels met verschillende toepassingen,
bijvoorbeeld inklapbaar en opvouwbaar zijn, 
met daarnaast warmte met nooks en kussens, 
om de chaos en drukte en verwarring van buiten te ontvluchten.

——

Less & Consumerism:

een stroming waarin we minder gaan kopen, 
maar ook rigoureus thuis gaan opruimen
 en alleen behouden wat we echt nodig hebben, 
we geven zo min mogelijk geld uit en verzetten ons tegen de kapitalistische, 
consumerende maatschappij, ook kun je makkelijker met Less, 
je kleine woning inrichten. 
Less is more is hier van toepassing.


——


Old & Fashion: 

door de sterke veranderingen, verlangen we ook naar vroeger, 
toen alles nog zeker en duidelijk was, 
de oude waarden, hierdoor krijg je invloeden zoals retro, 
vintage en industrieel, allen synergetisch toegepast.——Note:
Voor alle visuele content heb ik contact opgenomen of getracht contact te maken, met de rechtmatige eigenaren, als u rechten heeft op een of meerdere beelden en u geeft geen toestemming om ze in deze vorm te laten verschijnen, neem dan a.u.b. contact op via judpel@hotmail.com, en dan zullen ze per direct verwijderd worden.
Vooral dank aan de heer Peter van den Hout, 
voor het gebruik van zijn beeldmateriaal, Piet Hein Eekwww.evolo.us en www.bolia.com
Wil je meer informatie over maatschappelijke veranderingen, 
hierbij een kleine selectie: 

www.kantelaar.org you tube Jan Rotmans


http://trendseminars.nl/alternatief-betalen http://www.arnhembitcoinstad.nlMaar ook alle andere afleveringen van tegenlicht.


Ik dank Iris voor het mij uitnodigen als gast schrijver en dit verhaal te mogen plaatsen, 
mijn eigen blog is nog in ontwikkeling, tot dan kun je me volgen op:


Dank voor je tijd en ik wens je een veranderbaar 2015,

Liefs, Judith Pelgrom
++++++++++++++++++++++

Like more of this? 
Then follow me and stay updated :-)
And feel free to respond here on my blog!

I’d like to here from you…

Link with love 
Xo Iris
++++++++++++++++++++++
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 comments

Leave a Comment

All rights reserved © Copyright 2007-2015 by C-More Interior blog · Theme by Blogmilk + Coded by Brandi Bernoskie