Milan Design week | Piet Hein Eek | Tube Watch | Leff | Zona Tortona | 2015

Piet Hein Eek | Tube Watch

by Leff

Milan Design week | Zona Tortona | 2015

Piet Hein Eek | Tube Watch |  | Leff | Photo by LEFF

 

 

 

 

I guess I’m speechless here… The only thing that come out of my mouth was WOW!! and a lot of superlatives when I entered the room of Leff at the Zona Tortona Design week Milan. Piet Hein Eek [well known by his scrap wood design furniture and wallpaper] designed the tube series consisting of a watch, a clock and a speaker. I’m in love…

The Clock and Speaker were introduced by Leff and Piet Hein Eek a few months ago at the Dutch Design Week 2014, and back than I thought these items were very handsom.

But now this watch… that really made my heart skip a beat. You know I’m not such a great fan of watches. I find most of them to ordinary, to kitschy, to bling bling, to posh, to…. what ever, but just never my style. But this one just nailed it: It’s a timeless, industrial and still sophisticated.

I’m aware that these ones are the male versions and hopefully there will be a female version as well..But for me that’s no problem.. I like a bit of a sturdy look. Also take a look at the fabulous presentation at the Tortona designweek. The watches will be in shops by september 2015 in brass, matt black or steel, with black leather strap or steel band. I can’t wait.

 

 

 

 

Some more information from Leff and Piet Hein Eek about the development of the Tube series:

“Piet Hein Eek, one of the Netherlands’ leading designers, is usually noted alongside the scrap wood furniture that made him famous throughout the world, but the Dutch designer is much more all-rounded.Without being held back by rules or habits, he designs and manufactures furniture, lighting and accessories, but also complete interiors. Perhaps it is the ‘going against the grain’ mindset that Eek and LEFF amsterdam recognise in one another. Why start designing clocks these days, while time is all around us? It is because of the challenge of creating a beautiful timepiece, even though nobody really needs a clock. In collaboration with LEFF amsterdam, Piet Hein Eek created the tube series, a timeless collection consisting of a clock, a speaker and a watch.

Piet Hein Eek:“The initial idea was to create a clock that you could build and modify yourself.This required a technical and logical design that would be easy to assemble. My starting point was a steel tube and an extruded ring that would function as the clock’s face.We found the first prototype to be so beautiful, that it was unnecessary to modify anything and we decided to let go of the DIY concept.The final design turned out to be so obvious that you would think it already exists, but it really doesn’t.

For most designers, simplicity is not the go-to area when you want to make something exceptional.”Arno Ruijzenaars:“We felt the cylindrical tube was meant for more than just this clock.Together with Piet we came up with the tube audio: a bluetooth speaker using the same casing as the tube clock. It stands out with its iconic appearance and, given its size, the extraordinary sound quality.”One thing led to another.

The extruded ring used in the tube clock asked for a more prominent role and so the idea for a tube watch arose. As opposed to the tube clock, where the aesthetics were a result of the concept, the tube watch used the extruded ring as a starting point for the design.The precisely cut ring and the high quality materials give this watch its refined, yet tough and industrial character. Both watch models, one with a leather strap and one with a steel band, show a different interpretation of the iconic watch face.”

 

More info: LEFF Amsterdam

Like to read more about Piet Hein Eek here on my blog?

Enjoy!

 

 

 

 

 

 

Piet Hein Eek | Tube Watch presentation at Milan Zona Tortona Design week 2015 | Leff | Photo © C-More

 

Piet Hein Eek | Tube Watch presentation at Milan Zona Tortona Design week 2015 | Leff | Graypants | Photo © C-More

 

Piet Hein Eek | Tube Watch presentation at Milan Zona Tortona Design week 2015 | Leff | Photo © C-More

 

Piet Hein Eek | Tube Watch presentation at Milan Zona Tortona Design week 2015 | Leff | Photo © C-More

 

Piet Hein Eek | Tube Watch presentation at Milan Zona Tortona Design week 2015 | Leff | Photo © C-More
Piet Hein Eek | Tube Watch presentation at Milan Zona Tortona Design week 2015 | Leff | Photo © C-More

 

Piet Hein Eek | Tube Watch presentation at Milan Zona Tortona Design week 2015 | Leff | Photo © C-More
Piet Hein Eek | Tube Watch presentation at Milan Zona Tortona Design week 2015 | Leff | Photo by LEFF
Piet Hein Eek | Tube Series presentation at Milan Zona Tortona Design week 2015 | Leff | Photo by LEFF

 

Piet Hein Eek | Tube Watch presentation at Milan Zona Tortona Design week 2015 | Leff | Photo by LEFF
Piet Hein Eek | Tube Series and watch | presentation at Milan Zona Tortona Design week 2015 | Leff | Photo by LEFF

 

Piet Hein Eek | Tube Watch |  | Leff | Photo by LEFF

 

Piet Hein Eek | Tube Watch |  | Leff | Photo by LEFF
Piet Hein Eek | Tube Watch |  | Leff | Photo by LEFF

Piet Hein Eek | Tube Watch 

 Leff 

Milaan Design week | Zona Tortona | 2015

 

 

Ik ben even sprakeloos hier … Het enige dat uit mijn mond komen was WOW !! en veel superlatieven, toen ik de ruimte van Leff aan de Zona Tortona Design week Milan binnenliep. Piet Hein Eek [bekend van zijn sloophout design meubilair en behang] ontwierp deze Tube-serie, bestaande uit een horloge, een klok en een luidspreker .
En nu ben ik verliefd …De klok en de speaker werden door Leff en Piet Hein Eek een paar maanden geleden geïntroduceerd op de Dutch Design Week 2014 en toen al vond ik deze items erg mooi. Maar nu dit horloge …  mijn hart maakte ven een klein sprongetje .

Weet je, ik ben helemaal niet zo’n grote fan van horloges. Ik vind de meeste van te gewoon, te kitscherig, naar bling bling, te Posh, te wat dan ook, maar in ieder geval nooit mijn stijl. Maar dit ontwerp slaat de spijker op zijn kop: Het is tijdloos, industrieel en nog steeds verfijnd.Ik ben me ervan bewust dat dit de mannelijke versies zijn en hopelijk zal er nog een vrouwelijke versie volgen. Maar voor mij is dat geen probleem. Ik houd wel van een beetje een stoere look. Kijk ook even naar de fantastische presentatie tijdens de Tortona designweek. De horloges komen vanaf september 2015 in de winkels  en zijn verkrijgbaar in messing, mat zwart of staal,  met zwart lederen band of stalen band. Ik kan niet wachten …

Wat meer informatie van Leff en Piet Hein Eek over de ontwikkeling van de Tube serie:

“Piet Hein Eek, een van Nederland ‘toonaangevende ontwerpers, wordt meestal opgemerkt door de sloophouten houten meubelen die hem over de hele wereld beroemd gemaakt hebben, maar de Nederlandse ontwerper is veel meer een allround ontwerper.Zonder tegen te worden gehouden door regels of gewoonten, ontwerpt en produceert hij meubels, verlichting en accessoires, maar ook complete interieurs. Misschien is het ‘boven het maaiveld uitsteken’ mentaliteit die Eek en LEFF amsterdam herkennen in elkaar.

 

Waarom zou je beginnen met het ontwerpen klokken in deze dagen, terwijl de tijd overal om ons heen is ? Het is omwille van de uitdaging om een prachtige uurwerk te creëren, hoewel niemand echt een klok nodig heeft. In samenwerking met LEFF amsterdam maakte Piet Hein Eek de buis-serie, een tijdloze collectie die bestaat uit een klok, een luidspreker en een horloge.Piet Hein Eek: “Het oorspronkelijke idee was om een ​​klok te creëren, die je zelf kunt bouwen en aanpassen. Dit vereist een technisch en logisch ontwerp dat eenvoudig te monteren zijn. Mijn uitgangspunt was een stalen buis en een geëxtraheerde ring die zou fungeren als de kloks’ gezicht.

We vonden het eerste prototype van de klok zo mooi, dat het niet nodig was om iets te wijzigen en we besloten te gaan voor het DIY concept. Het definitieve ontwerp bleek zo duidelijk dat je zou denken dat het al bestaat te zijn, maar het bestond nog echt niet. Voor de meeste ontwerpers is eenvoud niet de het gebied wanneer je iets bijzonders wilt maken. “Arno Ruijzenaars: “We vonden de cilindrische buis voor meer bedoeld was dan alleen deze klok. Samen met Piet kwamen we met de audio tube: een Bluetooth-luidspreke met dezelfde behuizing als de tube klok. Het onderscheidt zich door zijn iconische uitstraling en, gezien de omvang, de buitengewoon goede geluidskwaliteit. “Van het één kwam het ander. De geëxtraheerde ring gebruikt in de tube klok vraagt om een meer prominente rol en zo ontstond het idee voor een tube horloge .

 

In tegenstelling tot de tube klok, waar de esthetiek een gevolg waren van het concept, werk bij het tube horloge de geëxtraheerde ring gebruikt als uitgangspunt voor het ontwerp. De precies gesneden ring en de hoogwaardige materialen geven dit horloge zijn verfijnde, maar toch stoer en industrieel karakter. Beide uurwerk modellen, één met een lederen band en één met een stalen band, tonen een andere interpretatie van de iconische horloges ”

Meer info: LEFF Amsterdam

 

 

 

Meer lezen over Piet Hein Eek op mijn blog?

Piet Hein Eek | NLXL Plywood Stool

Piet Hein Eek showroom Eindhoven | Dutch Design Week 2013 | DDW13

Piet Hein Eek | Histor | 101 Karakters kastje

Geniet!++++++++++++++++++++++
Did you like this post?
Then follow me and stay updated :-)
See you next time, or at:
Link with love
Xo Iris
++++++++++++++++++++++


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 comments

Leave a Comment

All rights reserved © Copyright 2007-2015 by C-More Interior blog · Theme by Blogmilk + Coded by Brandi Bernoskie