How to faith the future | Trendlezing van Christine Boland |Consumenten trends voor 2014 > 2015> 2016 > | Appletizer

How to faith the future

Trendlezing van Christine Boland

Consumenten trends voor 2014 > 2015> 2016 >

UPDATE: FOR ENGLISH VERSION SEE BELOW!

Het was heerlijk om dankzij Appletizer aanwezig te zijn bij de trendpresentaties van Christine Boland [en David Shah] van 15 oktober 2013.
Hieronder in vogelvlucht wat voorbij kwam in Christine’s presentatie en wat ik er uit heb gepikt waarvan ik denk dat het interessant is op interieur en design gebied.
De beelden uit de presentatie zijn natuurlijk niet beschikbaar, maar waar mogelijk heb ik plaatjes er bij gezocht die passen.
Wil je zelf een keer een trendpresentatie bijwonen?
Kijk dan op de site van Appletizer!
Er is heel veel interessant aanbod en er zijn ook prachtige trendboeken en magazines te bestellen.
Op 26 november 2013 geeft Lidewij Edelkoort een presentatie voor het zomerseizoen 2015 getiteld: ‘Gathering’. Kijk hier voor meer info: Appletizer
Aan de hand van 4 hoofdthema’s nam Christine Boland ons mee de toekomst in.

   NEW START | TOGETHERNESS | STORY | NEW TERRITORY

—————///////////////—————

                      NIEUWE START

Nieuwe start gaat over orde, structuur, houvast, helderheid, rust, stilte als product.
Voorbeelden: De rust laten ontstaan! Laat maar een enkel product zien. “Dit is wat het is”. Zoals bv in Scandinavisch design als Muuto: eenvoudig, simpel, “just as it is”. En Restaurant SLA in Amsterdam. Of bijvoorbeeld de yoghurt winkel…Of het bakboek van Ikea en fotograaf Carl Kleiner, waar alle ingrediënten los gefotografeerd zijn.
Restaurant SLA foto by Teska Overbeeke
Karl Kleiner fotografie voor Ikea kookboek Fika
—————///////////////—————

                      TOGETHERNESS

Togetherness gaat over samen, analoog, alledaags, natuur.
Voorbeelden: De Tostifabriek  is een project in Amsterdam: waar van a tot z het proces van ingrediënt tot aan de tosti te volgen is. Dat is reconnect to the source. En zo’n eerlijke Tosti kost dan wel €25.- want dat is namelijk de echte prijs!
Of tijdens Lowlands: waar je met De cardboarders van karton robotjes/popjes of boten, zelf kon maken.
En ook: Together met de natuur. Design met natuur in verwerkt, zoals het prachtige bankje Woodcasting van Hilla Shamia. De natuur voelen en beleven: textuur, tactiel, dieren, huiden,  een gewei als stuur, vogels, uilen… Zoals te zien was tijdens MOBA13 in Arnhem
De Tosti fabriek Amsterdam

 

Woodcasting | Hilla Shamia
MOBA 13 | Foto C-More

 

MOBA 13 | Foto C-More

 

—————///////////////—————

                      [HI]story

[Hi]story gaat over verhalen en betekenis. Recycling is ook een verhaal van het product meenemen.
Voorbeelden zijn: Je oude overhemd wordt een boxershort. Een Carpet van knuffels gemaakt, juwelen van kapot servies. Het repair café waar je je kapotte items gewoon kunt laten repareren. Servies met goud repareren waardoor het mooier en waardevoller wordt.
Nostalgie: denk aan de ouderwetse displays in winkels, de Barbershop anno 2013. Cosmetica met 50’s uitstraling: het nieuwste luchtje van Ravage op MOBA 13. Schoolbord signing met mooie handgetekende graphics.
Tijdens de Milaan designweek 2013 waren ook veel stillevens uit de gouden eeuw te zien. [Richard Kuiper] Zelfs McDonalds heeft het in een filmpje verwerkt.
Parfum van RAVAGE tijdens MOBA13 | photo by C-More
Inside Design Lensvelt | By C-More
Woonbeurs 2013 VTWonen Barbershop | By C-More
—————///////////////—————

                      NEW TERRITORY

New Territory gaat over de Next Level. Ikea heeft straks alleen nog een app ipv catalogus, van touch-screen naar feel-screen: voelen en ervaren. En we zijn Nomaden want overal kan alles.
Voorbeelden: Daan Roosegaarde met lichtgevende verf op de auto snelweg en nog veel meer fantastische projecten waar kunst , design en wetenschap samen komen. Of het “Faked meat”, door Marije Vogelzang. Zij bedacht de Ponti, de Herbast en de Biccio. En denk aan de foodprinter die print 3D pasta.
New resources: Wetenschap en creatief werken samen: de “Holy cloud” want een zoekopdracht bij Google kost heel veel energie. De koeling van de computers gebeurt nu in catacombe van een kerk.
Smart Highway Daan Roosegaarde
—————///////////////—————
Meer trendinspiratie?
Kijk op de site van Appletizer voor trendlezingen, prachtige trendboeken en magazines.
Ik ben benieuwd wat jullie voor een ideeën krijgen bij deze 4 thema’s. Let me know!
All photos in this blogpost have copyrights!!
Please ask the owners for permission before you use them.Link with love

Iris

——————————-

ENGLISH VERSION

How to faith the future
Trend lecture by Christine Boland
Consumer trends for 2014> 2015> and 2016>
It was wonderful to be able to attend the trend presentations by Christine Boland [and David Shah] on October 15, 2013 thanks to Appletizer.
Here in a nutshell what was recounted in Christine’s presentation and what I’ve picked out that I think it is interesting in the interior and design field.
The images from the presentation are obviously not available, but where possible, I found pictures that fit the subject.
Would you like to attend a trend presentation?
Then check the website of Appletizer!
There are a lot of interesting lectures on offer and you can order wonderful trend books and magazines.
On November 26, 2013 Lidewij Edelkoort will give a presentation about the summer season 2015 entitled ‘Gathering’. Check here for more info: Appletizer
The lecture comprised of four main themes through wich Christine Boland guided us to the future.
   NEW START | TOGETHERNESS | STORY | NEW TERRITORY
—————///////////////————–
NEW START
New Start is about order, structure, hold, clarity,
tranquility, silence as a product.
Examples: let tranquility occur! Just show one product. “”This is what it is”. As for example in Scandinavian design like Muuto: easy, simple,” just as it is”. And Restaurant SLA in Amsterdam or the Yoghurt Store…
Or the Baking Book by Ikea and photographer Carl Kleiner, where all the ingredients are photographed separately.
—————///////////////—————
TOGETHERNESS
Togetherness is about together, analog, everyday, nature.
Examples: De Tostifabriek (The Sandwich Factory ) is a project in Amsterdam, where you can follow the process of the ingredients of the sandwich from start to finish. That is reconnecting to the source. And a fair Tosti costs € 25 .-  because that is the real prize!
Or during Lowlands: Where you could build cardboard robots/dolls or boats with De cardboarders.
And also: Together with nature. Design in which nature is used, such as the beautiful bench Woodcasting by Hilla Shamia. Feeling and experiencing nature: texture, tactile, animals, hides, antlers as steering wheel, birds, owls … As was seen during MOBA13 in Arnhem
—————///////////////—————
[HI]story
[Hi]story is about stories and meaning. Recycling is also incorporating the story of the product.
Examples are: Your old shirt turns in to a boxer short.
A carpet made out of stuffed toys, jewelry out of broken crockery.
The repair café where you can have your broken items repaired.
Repairing dinnerware with gold, making it more beautiful and more valuable.
Nostalgia: think of the old-fashioned displays in shops, the Barbershop anno 2013. Cosmetics with a 50’s look: the latest scent from Ravage on MOBA 13. Blackboard signing with beautiful hand-drawn graphics.
During the Milan design week 2013 many still lifes from the golden age could be seen. [Richard Cooper] Even McDonalds featured it in a movie.
—————///////////////—————
NEW TERRITORY
New Territory is about the Next Level. Ikea will soon only have an app instead of a catalogue, from touch-screen to feel-screen: feel and experience. And we are Nomads because everything is possible everywhere.
Examples: Daan Roosegaarde with luminous paint on the highway and more fantastic projects where art, design and science come together. Or “Faked meat” by Marije Vogelzang. She conceived the Ponti, Herbast and Biccio. And think of the foodprinter that prints 3D pasta.
New resources: Science and creative work together: the “Holy cloud” as a search on Google uses up a lot of energy. The cooling of the computers now takes place in the catacombs of a church.
—————///////////////—————
More trend inspiration?
Take a look at Appletizer’s site for trend lectures, beautiful trend books and magazines.
I am curious to know what kind of ideas come in to your head when you look at these 4 themes. Do let me know!
All photos in this blogpost have copyrights!!
Please ask the owners for permission before you use them.
Link with love
Iris
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

2 comments

 • SOYZ

  Hi Iris, wat leuk om met je mee te kunnen lezen over deze trendlezing. En ik geloof ook dat ik een bezoekje aan het textielmuseum ga brengen binnenkort, wil het al zo lang, maar die tentoonstelling is een mooie stok achter de deur :)

  • C-More

   Hi yzette! Thx! Inspirerende lezing was het! Vandaag heb ik weer een lezing van Christine Boland bij Evolution in Eindhoven.

   EN: Ja het textiel museum is echt de moeite waard:-) vaak zijn de expo's ook heel mooi opgezet en het lab en de winkel ook… Snoepjes en pareltjes daar :-) Veel plezier als je gaat !

Leave a Comment

All rights reserved © Copyright 2007-2015 by C-More Interior blog · Theme by Blogmilk + Coded by Brandi Bernoskie