Colour by Bauwerk | inspiration | color | paint

17 mei 2014

Colour by Bauwerk 

Colour by Bauwerk photo by Petrina Tinslay
A while ago I was looking for some inspiration for colours on the wall for an interior project of mine. I wanted a special depth and some life in the walls, then I came across the website of Bauwerk from Australia and I fell in love with it. 

As the say themselves:

“Our paints work differently, working with nature they are made with clay, minerals and beautiful natural pigments. Best of all, you’ll be painting with a natural paint without any toxic fumes.

Bauwerk was created with a vision to produce exemplary modern lime paint in harmony with nature. We source the finest pigments on earth to develop a beautiful range of colours for both modern and traditional buildings.

We make our paints, following our belief that buildings and homes should not be disconnected from the materials they are built from. To create paints that are natural, that work with and are part of a building or home.

Especially important to us, is our environment, our paints are beautiful, do not harm the environment in their manufacture and disposal, and most importantly do not harm our health.
We love what we do.
We want your home or project to be beautiful.”

Well: I can embrace that vision fully!!
Of course I didn’t have the chance to try the paint myself yet, but I’m very inspired by the pictures they show and I love the fact that they care about the environment and your health. 
If you like you can order paint on their website. They ship internationally.
Enjoy! 

More info: Bauwerk 

Colour by Bauwerk
Colour by Bauwerk

Colour by Bauwerk

Colour by Bauwerk

Colour by Bauwerk

Colour by Bauwerk Photo by Bronwyn Riedel

Colour by Bauwerk photo by Jo Trevelyn

Colour by Bauwerk photo by Petrina Tinslay

Colour by Bauwerk photo by Bronwyn Riedel

Colour by Bauwerk photo by Bronwyn Riedel

Colour by Bauwerk photo by Petrina Tinslay

Colour by Bauwerk

Colour by Bauwerk photo by Petrina Tinslay

Colour by Bauwerk photo by Petrina Tinslay

Colour by Bauwerk photo by Bronwyn Riedel

Colour by Bauwerk

Kleur door Bauwerk 


Een tijdje geleden was ik op zoek naar wat inspiratie voor kleuren op de muur voor een interieur project van mij. Ik wilde een speciale diepte en wat leven in de muren, toen kwam ik de website van Bauwerk uit Australië terecht en ik werd direct verliefd op.
Zoals het zelf zeggen :

“Onze verven zijn anders, wij werken met de natuur. de verven zijn gemaakt van klei, mineralen en mooie natuurlijke pigmenten. Het beste van alles is, dat u nu kunt schilderen met natuurlijke verf zonder giftige dampen.
Bauwerk is gemaakt met de visie om als voorbeeld te dienen voor moderne kalkverf en deze te produceren in harmonie met de natuur. We putten uit bronnen met de fijnste pigmenten op aarde om zo een ​​mooie waaier met kleuren voor zowel moderne als traditionele gebouwen te ontwikkelen.

Wij maken onze verven met de overtuiging dat gebouwen en woningen niet mogen worden losgekoppeld van de materialen waaruit ze zijn opgebouwd. Natuurlijke verven die werken met en deel uitmaken van een gebouw of huis.
Daarbij is
onze omgeving ook erg belangrijk voor ons, de verven zijn mooi, niet schadelijk voor het het milieu in hun productie en bij verwijdering en vooral ook niet schadelijk voor onze gezondheid.

We love what we do.
We want your home or project to be beautiful.”Nou : Ik kan die visie volledig omarmen!

Natuurlijk heb ik [nog] niet de kans om de verf zelf te proberen, maar ik ben erg geïnspireerd door de foto’s die ze laten zien en door het feit dat ze milieubewust bezig zijn en rekening houden met de gezondheid van de mens.Als je wilt kun je verf bestellen op hun website, ze verzenden internationaal.

Meer info: Bauwerk 


Geniet !

++++++++++++++++++++++
Like more of this? 
Then follow me and stay updated :-)
And feel free to respond here on my blog!

I’d like to here from you…

Link with love 
Xo Iris
++++++++++++++++++++++
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 comments

Leave a Comment

All rights reserved © Copyright 2007-2015 by C-More Interior blog · Theme by Blogmilk + Coded by Brandi Bernoskie