Vitra and Mobilia at Elle Festival Amsterdam | collage living

Vitra and Mobilia at Elle Festival Amsterdam “Collage Living”

Scoll naar beneden voor NL
[ enjoy the photo’s on the way!]

Vitra at Elle Festival Amsterdam | By C-More

I had such a nice weekend in Amsterdam during Elle Festival.
At this event fashion, food and interior designers [and brands] 
showcase their products or concepts throughout the entire city center. 
Combined with the nice sunny weather and some blogfriends I met, 
it was a perfect weekend for me!
One of the highlights was the city apartment that was designed, 
decorated and styled bij Mobilia and Vitra.
As you know I’m a huge fan of Vitra. One of the reasons is that they often show the concept of a what I call “collage living”. That means that you pick your own items that tell a story or are special to you. Some stay longer and some will be exchanged for other items. You combine them like a collage. 
I saved a text by Vitra from some years ago that describes exactly what it means. I kept it with me all the time, because I believe that this is the essence of interior design when you are decorating and choosing the furniture…. 

” Philosophy : 

The Vitra Home Collection is not a facility program that promotes a cohesive style. Vitra sees decorating a room more like a collage, a collection of products and objects.  

It should not be construed as an accidental jumble, but as a conscious selection made in the course of time and in his style and size, influences the preferences and living conditions of the possessor. 

Some favourite pieces remain in focus for a lifetime, others get a new goal.

 Obsolete objects disappear and new ones added – albeit from the flea market, the furniture store or as a souvenir of a trip. 

The collage becomes an arrangement with a structure and the great designs are the power center of this structure.

Personality is always key: as every individual has their own taste and style, so gives the placement of these objects expression and contributes to their own well-being, because the way we live and how we shape our personal environment, is part of our own identity.

Therefore, the collage is more vivid than conventional matched set configurations that capture a particular moment – the moment of the design – and prevent a further development.

The Vitra Home Collection includes many unique products for your living space, from more than 70 years of design history, with which you can supplement your individual collage and decorate; from classics by Charles & Ray Eames, George Nelson, Jean Prouvé, Verner Panton and Isamu Noguchi to contemporary designs by Maarten Van Severen, Jasper Morrison, Ronan & Erwan Bouroullec, Hella Jongerius and other leading designers..”

So now you know how I think about interior decorating :-) I fully embrace this concept. Especially in this time, where you have to make choices where you want or can spend your money on.
I always advise my clients to choose with their heart, and combine the items with pieces they already have in their collection.

 In the apartment by Vitra and Mobilia at Elle festival there was no difference.

By combining the personal items with the Vitra design pieces it felt like someone was actually living in there. So they did a great job!

[Al the credits of the apartment go to…
Vitra and Mobilia
Brigitta Gadella and Tjitske van Leeuwen
Wostok Limonade | Weihenstephan bier | Imperfect Design | Concerto Audio | Mocca d’Oro Koffie | Mooiwatplantendoen ] 
All pictures by C-More

I took al LOT of pictures so Enjoy! 

Vitra at Elle Festival Amsterdam | By C-More

Please CLICK BELOW for more pictures 
and the DUTCH version!! 
THX and Enjoy!!

Vitra at Elle Festival Amsterdam | By C-More

Vitra at Elle Festival Amsterdam | By C-More

Vitra at Elle Festival Amsterdam | By C-More

Vitra at Elle Festival Amsterdam | By C-More

Vitra at Elle Festival Amsterdam | By C-More

Vitra at Elle Festival Amsterdam | By C-More

Vitra at Elle Festival Amsterdam | By C-More
Vitra at Elle Festival Amsterdam | By C-More

Vitra at Elle Festival Amsterdam | By C-More

Vitra at Elle Festival Amsterdam | By C-More

Vitra at Elle Festival Amsterdam | By C-More
Vitra at Elle Festival Amsterdam | By C-More
Vitra at Elle Festival Amsterdam | By C-More
Vitra at Elle Festival Amsterdam | By C-More
Vitra at Elle Festival Amsterdam | By C-More
Vitra at Elle Festival Amsterdam | By C-More

Vitra at Elle Festival Amsterdam | By C-More

Vitra at Elle Festival Amsterdam | By C-More

Vitra at Elle Festival Amsterdam | By C-More
Vitra at Elle Festival Amsterdam | By C-More

Vitra at Elle Festival Amsterdam | By C-More
Vitra at Elle Festival Amsterdam | By C-More
Vitra at Elle Festival Amsterdam | By C-More
Vitra at Elle Festival Amsterdam | By C-More
Vitra at Elle Festival Amsterdam | By C-More
Vitra at Elle Festival Amsterdam | By C-More

Vitra en Mobilia bij Elle Festival Amsterdam “Collage living”Ik heb zo’n leuk weekend gehad in Amsterdam tijdens Elle Festival
Tijdens dit evenement presenteren fashion, food en interieur ontwerpers [en merken]
hun producten of concept door het hele stad centrum. 


Ook door het mooie weer en door een aantal blogvrienden die ik ontmoette, 
was het een perfect weekend voor me! 

Een van de hoogtepunten was het stadsappartement,
ontworpen, ingericht en gestyled door Mobilia en Vitra. 


Zoals je weet ben ik een enorme fan van Vitra. Een van de redenen is dat ze vaak het concept laten zien van wat ik noem “collage wonen”. Dat betekent dat je items en meubels kiest die een verhaal vertellen of speciaal zijn voor jou. Sommige blijven langer en sommigen zullen worden omgeruild  voor andere items. Je combineert ze als een collage. 

Ik heb een tekst van Vitra van enkele jaren geleden bewaart, die precies beschrijft wat het betekent. Ik heb het al die tijd bij me gehouden, omdat ik geloof dat dit de essentie is van een interieurontwerper als je het hebt over styling, decoreren en het kiezen van de meubels ….” Filosofie:

De Vitra Home collectie is geen inrichtingsprogramma dat een samenhangende stijl propageert.

Vitra ziet het inrichten van een kamer meer als een collage, als een verzameling van producten en objecten. Het moet niet worden opgevat als een toevallige mengelmoes, maar als een bewuste selectie die in de loop der tijd in zijn stijl en omvang invloed uitoefent op de voorkeuren en levensomstandigheden van de bezitter.

Sommige favoriete stukken blijven een leven lang in het middelpunt staan, andere verwisselen van doel.
Verouderde objecten verdwijnen en nieuwe worden toegevoegd – zij het afkomstig van de rommelmarkt, de meubelzaak of als souvenir van een reis.
De collage wordt een arrangement met een structuur en de grote ontwerpen vormen het krachtcentrum van deze structuur.

Persoonlijkheid staat daarbij altijd centraal: zoals elk individu een eigen smaak en stijl heeft, zo geeft de plaatsing van deze voorwerpen uitdrukking en draagt dit bij aan het eigen welzijn, want de manier waarop wij leven en hoe wij onze persoonlijke leefomgeving vormgeven, is een onderdeel van onze eigen identiteit.

Daarom is de collage levendiger dan conventionele, op elkaar afgestemde set-configuraties, die een bepaald ogenblik vastleggen – het ogenblik van het ontwerpen – en een verdere ontwikkeling verhinderen.

De Vitra Home collectie omvat veel unieke producten voor uw woonruimte uit meer dan 70 jaar designhistorie, waarmee u uw individuele collage kunt aanvullen en verfraaien; van klassiekers van Charles & Ray Eames, George Nelson, Jean Prouvé, Verner Panton of Isamu Noguchi tot hedendaagse ontwerpen van Maarten Van Severen, Jasper Morrison, Ronan & Erwan Bouroullec, Hella Jongerius en andere toonaangevende designers.”Nu weet je hoe ik denk over het interieur :-) Ik omarm dit concept volledig. 
Vooral in deze tijd, waar je keuzes moet maken waar je je geld aan uit wilt of kunt uitgeven. 
Ik adviseer mijn klanten altijd om met hun hart te kiezen, 
en deze stukken te combineren met items die ze al in hun collectie hebben.

In het appartement van Vitra en Mobilia bij Elle festival was het niet anders. 
Door het combineren van de persoonlijke spullen met de Vitra Design stukken voelde het alsof er echt iemand woonde. Dus ze hebben het geweldig gedaan! 

[Alle credits van het appartement gaan naar … 
Brigitta Gadella en Tjitske van Leeuwen 
Wostok Limonade | Weihenstephan bier | Imperfect Design | Concerto Audio | Mocca d’Oro Koffie | Mooiwatplantendoen] 
Alle foto’s van C-More
Ik heb echt VEEL foto’s gemaakt, dus geniet er van!


++++++++++++++++++++++
Like more of this? 
Then follow me and stay updated :-)
And feel free to respond here on my blog!

I’d like to here from you…

Link with love 
Xo Iris
++++++++++++++++++++++
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

4 comments

Leave a Comment

All rights reserved © Copyright 2007-2015 by C-More Interior blog · Theme by Blogmilk + Coded by Brandi Bernoskie