Lidewij Edelkoort Interior Trends 2017 | Circles | NII | NederlandsInterieur Instituut

Lidewij Edelkoort Interior Trends 2017

Turning in Circles

 NII | Nederlands Interieur Instituut

Scrol naar beneden voor NL


Trend 2017 Circles | Design Kwartier den haag 2015 5

Circles spotted at WOTH during Design Kwartier Den Haag | picture by C-More

Turning in Circles

On the 28th of May 2015 Lidewij Edelkoort presented her view on the interior trends 2017 to a select group of interior and design lovers, interior- designers, stylists and manufacturers. She talked about “Turning in Circles”. Literally, figuratively and also symbolically.
“We grow slowly towards an democratic and holistic society. A new way of thinking, optimistic and sociable. Forms and materials are more democratic too. More inviting.”

Lidewij Edelkoort

Li Edelkoort presented a wonderful series of inspiring images, while commenting and talking about the background and depths behind the images. Also explaining and suggesting shapes, materials and textures. I spent the entire presentation just letting the images and words do their work and made as many notes as I could. Just wonderful to be there. Lidewij works in a way that I really appreciate. From thorough research she and her team will give a glimpse of the future, with depth, many handles and insights and also sometimes a fair criticism. Along to the presentation Edelkoort makes a new book for every presentation that is sold separately, containing many images and true color swatches.

NII | Nederlands Interieur Instituut

The Trend presentations by Li Edelkoort are very inspiring and a must see for interior designer or stylist. The  NII [Dutch Interior Institute] makes it possible to join the presentation. The NII is especially for the [Dutch] interior and lifestyle industry and aims to pass trends. They do this by organizing the trend presentations of Lidewij, but also by providing the trend tour during Salone del Mobile in Milan. If you are interested in a memberships please contact NII.

Valuable

I find it very valuable to attend these events and lectures. Not to know what color cushions you should advise your client. I am not in favor of literally take over and apply trends. The whole point is to see and learn where trends come from. See the backgrounds and the expressions of it. What materials and shapes come with it: Understand the whole story! And thus make correct, personal considerations and choices. Your own translation to indicate these trends that live on a deeper level in the society and the world. This makes that you can give your clients in a solid and personal design and advice. Just because you have the depth. That perhaps makes you different from the other interior designer or stylist. And because you may not have all the time in the world in your daily working life to go to all exhibitions and events, or to go trend watching yourself, attending a high-quality trend-event a well investment. In addition, the NII provides a 2 weekly email for members only, showing the trend spots and more insight trend information, selected by trend experts. I would say: DO IT!
More information can be found at the NII | Dutch Interior Institute.
Right after the presentation of Li Edelkoort “Turning in Circles” I saw circles popping up everywhere. Like in these pictures made during the “Design Kwartier” in The Hague last sunday.

 

Enjoy!!

PS: Some “highlights” of the Design Kwartier at my Steller presentation at the bottom of this post.

Want to read more about Lidewij Edelkoort, fashion and trends here at my blog?  Some suggestions:

Documentery ” Its in the sky” about fashion and trends

Trend 2017 Circles | Design Kwartier den haag 2015 2

Circles spotted at the “Design Kwartier Den Haag” | picture by C-More

Trend 2017 Circles | Design Kwartier den haag 2015 4

 

Trend 2017 Circles | Design Kwartier den haag 2015

Circles spotted at Edwin Pelser | Milo Dool during Design Kwartier Den Haag | picture by C-More

Lidewij Edelkoort Interior Trends 2017

Turning in Circles

 NII | Nederlands Interieur Instituut

 

 

Draaien in cirkels 

Op 28 mei 2015 presenteerde Lidewij Edelkoort haar visie op de interieur trends voor 2017. Er was een selecte groep van interieur en design liefhebbers, interieur- ontwerpers, stylisten en fabrikanten aanwezig. Ze sprak over “Draaien in cirkels”. Letterlijk, figuurlijk en ook symbolisch.
 
“We groeien langzaamaan naar een democratischer en holistische maatschappij. Een nieuwe manier van denken, optimistischer en gezelliger.  De vormen en materialen zijn dat ook. Het nodigt meer uit.”
 
 
 

Lidewij Edelkoort

Li Edelkoort presenteerde een prachtige serie inspirerende beelden met daarbij de toelichting en diepgang achter de beelden. Ook gaf zij uitleg en suggesties voor vormen, materialen en texturen. Ik heb de hele presentatie over mij heen laten komen en zoveel mogelijk notities gemaakt. Heerlijk om er bij te zijn. Lidewij werkt op een manier die ik erg waardeer. Vanuit gedegen onderzoek geeft zij en haar team een blik op de toekomst met diepgang, veel handvaten en soms ook een behoorlijke kritische noot. Daarnaast maakt Edelkoort per presentatie een boek met daarin veel beeldmateriaal en echte kleurstalen. Het is verkrijgbaar voor leden van NII.
 
 
 

NII | Nederlands Interieur Instituut

De trend presentaties van Lidewij Edelkoort zijn een “must-see”  voor interieurontwerpers en stylisten Het NII [ Nederlands Interieur Instituut] maakt het mogelijk om er bij te zijn. Het NII is er speciaal voor de interieur & lifestyle branche en heeft als doel om trends door te geven. Dat doen zij oa door de lezingen van Lidewij, maar bijvoorbeeld ook door een trendtour tijdens de Salone del Mobile in Milaan te verzorgen.  Voor meer informatie over het  lidmaatschap neem contact op met NII. 
 
 
 

Waardevolle investering

Ikzelf vind het zeer de moeite waard om dit soort events en lezingen bij te wonen. Niet om te weten welk kleur kussentje je aan je klant moet adviseren, want daar ben ik geen voorstander van: het klakkeloos overnemen en toepassen van trends. Het gaat juist om te zien en leren waar de trends vandaan komen. Wat de achtergronden zijn en de uitingen. Welke materialen en vormen daarbij horen. Het hele verhaal begrijpen! En daardoor juist de persoonlijke afwegingen en keuzes te kunnen maken. Je eigen vertaling te geven aan deze trends, die op een dieperliggend niveau in de samenleving en deze wereld leven. Daardoor kun je je klant goed adviseren met een persoonlijk advies. Juist omdat je de diepgang hebt. Dat maakt jou wellicht ook anders dan de ander. En omdat je in je dagelijkse werk en leven wellicht niet alle tijd hebt om naar alle beurzen en events te gaan, of om zelf te trendwatcher, is het bijwonen van een kwalitatief hoogwaardige trendlezing een bijzonder goede investering. Daarnaast zorgt het NII ook voor een tweewekelijkse mail voor leden, met daarin de trendspots en meer informatie, die trendexperts voor je selecteren. Ik zou zeggen: DOEN! 
 
Meer info kun je vinden op het NII | Nederlands Interieur Instituut. 
 

Daags na de presentatie van Lidewij Edelkoort ’s “Turning in Circles” zag ik de cirkels overal opduiken. Zoals hier, op de foto’s gemaakt tijdens het Design Kwartier in Den Haag.


Geniet!

 

Meer lezen over Lidewij en trends op mijn blog?

Documentery ” Its in the sky” about fashion and trends

“Talking Textiles” Textielmuseum Tilburg

moba13 shoe fetishism in fashion

moba13 fetishism fashion Mode bienniale 2013


 

PS: Nog een samenvatting met “high-lights” van het Design Kwartier 
kun je hier vinden op de Steller presentatie. 


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Did you like this post?  Then follow me and stay updated :-)
See you next time, or at
Link with love Xo Iris
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 comments

Leave a Comment

All rights reserved © Copyright 2007-2015 by C-More Interior blog · Theme by Blogmilk + Coded by Brandi Bernoskie