new Design wallpaper by award winning NLXL | Paola Navone | Milan Design Week 2015

New wallpaper designs by award winning NLXL

Designed by Paola Navone

and Daniel Rozensztroch.

Milan Design Week 2015

Scrol naar beneden voor NL NLXL | New Design wallpaper Addiction and Obsession
by Paola Navone and Daniel Rozensztroch
Milan Design Week 2015 | photo’s by C-More

The award-winning Dutch wallpaper design brand NLXL did it again! A new stunning wallpaper collection, this time designed by Italian designer and architect Paola Navone and Daniel Rozenstroch, artistic director at Merci Paris, known from the famous Merci ‘Brooklyn Tins’ wallpaper collection. This newest addition to the outstanding and beautiful NLXL wallpaper collection was presented at the Zona Tortona area during the Milan Design week 2015 in one of the cutest houses over there.
Big walls were put in line, creating little rooms [or as how I saw it: as a big walkthrough wallpaper book] showing the wallpaper in it’s full design length.

Paola Navone made a collection named Addiction and Daniel Rozenstroch designed the Obsession collection. “The collection is joined in one wallpaper book called “Double Face”. One page presents Rozensztroch, the reverse side displays Navone’s design. “Our project is not so much about design but about obsession and addiction. “They are similar, but not the same,” insists Navone.”

Navone says she is addicted to the color blue, especially a vibrant indigo shade. She uses it constantly, be it for dinnerware or tiles, sofas or sconces. Her collection is an ode to the hue. As for pattern, her logo, and a symbol she uses frequently, is the fish, which seems only logical since Pisces is her astrological sign. Naturally, it is included in her collection. “I decided to put my fish on a large scale,” she says. It’s three meters high. I love things to be big! Big is beautiful. Most wallpaper is usually done as a repeat. My fish is one-off in the middle of a wall.”

Rozenstroch has been obsessed for many years with everyday, ordinary objects and has not only collected a vast number; he has written several books about them in a series called “Everyday Things” as well as staging exhibitions. “I do not think I’m a collector because a collector is able to devote his entire life to one type of object,” he says. “What interests me is the object in a general manner, through its function, its history, its origin and its simplicity—almost its banality.

 

I’m picturing which wall I can use for one of the designs. My favourite is the design by Paola with the vague geisha’s in blue. And you? What do you think of these new designs? Do you have a favourite one yet?
Enjoy!
Update! Go see this fantastic new Marble , burnt wood and brick wallpaper by Piet Hein Eek and NLXL ! Don’t miss it . Click here! Piet Hein Eek | NEW Marble wallpaper 
NLXL | New Design wallpaper Addiction and Obsession
by Paola Navone and Daniel Rozensztroch
Milan Design Week 2015 | photo’s by C-More
NLXL | New Design wallpaper Addiction and Obsession
by Paola Navone and Daniel Rozensztroch
Milan Design Week 2015 | photo’s by C-More

NLXL | New Design wallpaper Addiction and Obsession
by Paola Navone and Daniel Rozensztroch
Milan Design Week 2015 | photo’s by C-More
NLXL | New Design wallpaper Addiction and Obsession
by Paola Navone and Daniel Rozensztroch
Milan Design Week 2015 | photo’s by C-More
NLXL | New Design wallpaper Addiction and Obsession
by Paola Navone and Daniel Rozensztroch
Milan Design Week 2015 | photo’s by C-More
NLXL | New Design wallpaper Addiction and Obsession
by Paola Navone and Daniel Rozensztroch
Milan Design Week 2015 | photo’s by C-More
NLXL | New Design wallpaper Addiction and Obsession
by Paola Navone and Daniel Rozensztroch
Milan Design Week 2015 | photo’s by C-More
NLXL | New Design wallpaper Addiction and Obsession
by Paola Navone and Daniel Rozensztroch
Milan Design Week 2015 | photo’s by C-More
NLXL | New Design wallpaper Addiction and Obsession
by Paola Navone and Daniel Rozensztroch
Milan Design Week 2015 | photo’s by C-More
NLXL | New Design wallpaper Addiction and Obsession
by Paola Navone and Daniel Rozensztroch
Milan Design Week 2015 | photo’s by C-More
NLXL | New Design wallpaper Addiction and Obsession
by Paola Navone and Daniel Rozensztroch
Milan Design Week 2015 | photo’s by C-More
NLXL | New Design wallpaper Addiction and Obsession
by Paola Navone and Daniel Rozensztroch
Milan Design Week 2015 | photo’s by C-More
NLXL | New Design wallpaper Addiction and Obsession
by Paola Navone and Daniel Rozensztroch
Milan Design Week 2015 | photo’s by C-More
NLXL | New Design wallpaper Addiction and Obsession
by Paola Navone and Daniel Rozensztroch
Milan Design Week 2015 | photo’s by C-More

 

NLXL | New Design wallpaper Addiction and Obsession
by Paola Navone and Daniel Rozensztroch
Milan Design Week 2015 | photo’s by C-More
NLXL | New Design wallpaper Addiction and Obsession
by Paola Navone and Daniel Rozensztroch

Milan Design Week 2015 | photo’s by C-More

 

NLXL | New Design wallpaper Addiction and Obsession
by Paola Navone and Daniel Rozensztroch
Milan Design Week 2015 | photo’s by C-More

 

NLXL | New Design wallpaper Addiction and Obsession
by Paola Navone and Daniel Rozensztroch
Milan Design Week 2015 | photo’s by C-More
NLXL | New Design wallpaper by Ekaterina Scenography
Milan Design Week 2015 | photo’s by C-More
NLXL | New Design wallpaper by Ekaterina Scenography
Milan Design Week 2015 | photo’s by C-More Ekaterina Scenography

Nieuwe behang ontwerpen door

het bekroonde NLXL.

Ontworpen door Paola Navone

en Daniel Rozensztroch.

Milan Design Week 2015

 
 
 
Het bekroonde Nederlandse behang designmerk NLXL heeft het weer voor elkaar! Een nieuw en indrukwekkende behang collectie, ditmaal ontworpen door de Italiaanse designer en architect Paola Navone en Daniel Rozenstroch, artistiek directeur bij Merci Parijs, bekend van de beroemde Merci ‘Brooklyn Tins’ behang collectie. 
 
Deze nieuwste toevoeging aan de opvallende en mooie NLXL behang collectie, werd tijdens de Milan Design Week 2015 gepresenteerd in het Zona Tortona gebied, in één van de leukste huisjes daar. Grote wanden waren in lijn gezet en creëerden zo kleine kamers [of zoals ik het zag,  een “groot  behang boek”waar je doorheen kon lopen] waar het volledige ontwerp in de volle lengte getoond werd. 
 

 

Paola Navone maakte een collectie genaamd Addiction en Daniel Rozenstroch ontwierp de Obsession collectie. “De collectie is samengevoegd in één behang boek genaamd” Double Face”. Eén pagina presenteert Rozensztroch, de keerzijde toont Navone’s ontwerp.” Ons project gaat niet zozeer over design, maar over obsessie en verslaving. “Ze zijn vergelijkbaar, maar niet de zelfde, “benadrukt Navone.”

 

Navone zegt dat ze verslaafd is aan de kleur blauw, vooral aan een levendige indigo tint. Ze gebruikt het voortdurend, zij het voor servies of tegels, banken of schansen. Haar collectie is een ode aan die tint. Voor dessins, haar logo en als symbool gebruikt ze vaak, is de vis. Dat lijkt logisch, want Vissen is haar astrologisch teken. Natuurlijk is de vis ook opgenomen in haar collectie.” Ik besloot om mijn vis in een grote afbeelding te zetten,” zegt ze. Het is drie meter hoog. Ik hou van dingen die groot zijn! Big is beautiful. Het meeste behang bestaat een herhaling. Mijn vis is een one-off in het midden van een muur.”

 

Rozenstroch is al vele jaren geobsedeerd door alledaagse, gewone voorwerpen. Hij verzamelde er niet alleen een groot aantal; Hij heeft er  verschillende boeken over geschreven in een serie genaamd “alledaagse dingen”. Tevens maakte hij vele ensceneringen en exposities. “Ik denk niet dat ik een verzamelaar ben omdat een verzamelaar in staat is om zijn hele leven te wijden aan één type object.” zegt hij. “Wat mij interesseert is het algemene doel van het object, door zijn functie, zijn geschiedenis, zijn oorsprong en zijn eenvoud, en bijna door haar banaliteit.

 
Ik ben me aan het voorstellen op welke wand ik een van de behang ontwerpen kan gaan toepassen. Mijn favoriet is het ontwerp van Paola met de vage geisha’s in het blauw. En jij? Wat denk je van deze nieuwe ontwerpen? Heb jij al een favoriet?

Meer info op NLXL

 
 
Geniet! 
 
 
UPDATE: bekijk ook het nieuwe behang van Piet Hein Eek met NLXL met oa marmer behang, Burnt wood behang en zwart baksteen behang! Klik nu hier voor Piet Hein Eek | NLXL | NEW Marmer behang. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Did you like this post?  Then follow me and stay updated :-)
See you next time, or at
Link with love Xo Iris
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 comments

Leave a Comment

All rights reserved © Copyright 2007-2015 by C-More Interior blog · Theme by Blogmilk + Coded by Brandi Bernoskie