IIttala meets Issey Miyake | Fashion | Design

 IIttala x Issey Miyake

Timeless Fashion and Design

[scroll ↓ voor NL]
IIttala X Issey Miyake collection | picture by C-More

IIttala X Issey Miyake collection | picture by C-More

Iittala X Issey Miyake home collection

 

IIttala presented their newest home collection in collaboration with Issey Miyake. Fashion and Design go very well together, in my opinion. It has so many connections and overlaps.

Clothes, or fashion, is the first layer your wear. But right after that comes your home as a second layer. And the design items you use or style are like the accessories and jewelry you wear. See the similarities? Color, textile, texture, material, form and so on. A good interior can make you feel so much better like a good outfit does too.

The new collaboration between two of my favorite designers / brands, IIttala and Issey Miyake, made me very curious. Not only to find out if this collection is a good example of the layers from fashion to interior and  design but also for the similarities between Japanese design and Scandinavian design.

Japan and Finland are both known for simple and minimal design. So there’s no coincidence that IIttala and Issey Miyake share a lot of the same values like making timeless designs, respect for tradition, functionality, craftsmanship and the use of innovative materials and methods. Both have stayed faithful to their philosophy and creative thinking.

Nature, manual work, simplicity and new technology are also important for both countries and the two design brands.  That’s why design from Japan and Finland complement each other so perfectly.

This is wat IIttala has to say

about the new

IIttala X Issey Miyake collection:

” The Iittala X Issey Miyake home collection brings harmony in daily life, where we are constantly challenged to do more and faster live. The series makes us aware that our house has more than one function; it is the place where we relax, work, friends seeing and shopping. The home collection textiles, glass and porcelain, invites with its colors and delicate shapes from home to celebrate the rituals of life in a relaxed atmosphere.”

“Research and development related to apparel production never stops at Issey Miyake. That is reflected in the cooperation project with Iittala. We not only use the latest textile technology for bending and folding of the materials, but also works manually. The pentagonal shape gives the collection an everyday accent. We hope this evokes a special moment, “says Midori Kitamura, director of Miyake Design Studio.

IIttala: quality, beauty and functionality are important values, and therefore, we believe in design that will last a lifetime.

About Issey Miyake

The fashion brand Issey Miyake was born in 1970 when the Miyake Design Studio was founded by Issey Miyake. This brand is all about innovative thinking, which is driven by continuous research and development – a way of thinking that is based on tradition and the latest technologies to meet the needs of people at that time.

The focus is both creative ideas and the development of new technology based on the traditional techniques for making clothes. The brand has regularly participated in Paris Collection since 1973.

It is Issey Miyake’s dream to design clothes like T-shirts and jeans, that people can wear freely. The design concept takes away the usual conceptions of the production of clothing and looks at the relationship between body and garment and everything in between. Making Issey Miyake clothes always assumes the original materials. But there is a parallel focus on the future, and it is deviated from the beaten path.

more information and where to buy

More about the IIttala X Issey Miyake collection you can find at the IIttala special collection: website: Pause for harmony

For the Dutchies: The collection is available at Dutch store De  Bijenkorf 

•Enjoy!•

IIttala X Issey Miyake collection | picture by C-More

IIttala X Issey Miyake collection | picture by C-More

IIttala X Issey Miyake collection | picture by C-More

IIttala X Issey Miyake collection | picture by C-More

IIttala X Issey Miyake collection | picture by C-More

IIttala X Issey Miyake collection | picture by C-More

IIttala X Issey Miyake collection | picture by C-More

IIttala X Issey Miyake collection | picture by C-More

IIttala X Issey Miyake collection | picture by C-More

IIttala X Issey Miyake collection | picture by C-More

IIttala X Issey Miyake collection | picture by C-More

IIttala X Issey Miyake collection | picture by C-More

IIttala X Issey Miyake collection | picture by C-More

IIttala X Issey Miyake collection | picture by C-More

IIttala X Issey Miyake collection | picture by C-More

IIttala X Issey Miyake collection | picture by C-More

IIttala X Issey Miyake collection | picture by C-More

IIttala X Issey Miyake collection | picture by C-More

IIttala X Issey Miyake collection

IIttala X Issey Miyake collection

IIttala X Issey Miyake collection

IIttala X Issey Miyake collection

IIttala X Issey Miyake collection

IIttala X Issey Miyake collection

 IITTALA X ISSEY MIYAKE

TIJDLOOS

MODE EN DESIGN

 

 

IITTALA X ISSEY MIYAKE HOME COLLECTION

 

Iittala presenteerd de nieuwste home collectie in samenwerking met Issey Miyake. Mode en Design gaan heel goed samen, naar mijn mening. Het heeft veel verbindingen en overlappingen.

Kleding, of mode, is de eerste laag die je draagt. Maar direct na dat komt je huis als een tweede laag. En de design items die je gebruikt of styled in je huis, zijn als de accessoires en sieraden die je draagt. Zie je de overeenkomsten? Kleur, textuur, materiaal, vorm enz. Een goed interieur kan je een heel happy laten voelen, net als een goede outfit dat ook kan.

De nieuwe samenwerking tussen twee van mijn favoriete ontwerpers / merken, Iittala en Issey Miyake, maakte me erg nieuwsgierig. Niet alleen om te achterhalen of deze collectie een goed voorbeeld is van de lagen van mode tot interieur en design, zoals ik net benoemde, maar ook vanwege de overeenkomsten tussen Japans design en Scandinavisch design.

Japan en het Skandinavische Finland staan beiden bekend om eenvoudig en minimalistisch design. Dus er is geen toeval dat Iittala en Issey Miyake een groot deel van de dezelfde waarden delen, zoals als het maken van tijdloze ontwerpen, respect voor de traditie, functionaliteit, vakmanschap en het gebruik van innovatieve materialen en methoden. Beiden zijn altijd trouw aan hun filosofie en creatief denken gebleven.

Natuur, handwerk, eenvoud en nieuwe technologie zijn ook belangrijk voor beide landen en de twee designmerken. Dat is mede de reden waarom design uit Japan en Finland elkaar zo perfect aanvullen.

WAT IITTALA te melden heeft over

DE NIEUWE IITTALA X ISSEY MIYAKE COLLECTION:

“De Iittala X Issey Miyake home collectie brengt harmonie in het dagelijkse leven, waarin we voortdurend worden geprikkeld om nog meer te doen en nog sneller te leven. De serie maakt ons ervan bewust dat ons huis meer dan één functie heeft; het is de plek waar we ontspannen, werken, vrien- den zien en winkelen. De home collectie textiel, glas en porselein, nodigt met zijn kleuren en delicate vormen uit om de rituelen van het leven thuis te vieren in een ontspannen sfeer.”

“Onderzoek en ontwikkeling met betrekking tot kledingproductie staat bij Issey Miyake nooit stil. Dat is terug te zien in dit samen- werkingsproject met Iittala. Voor het textiel gebruiken we niet alleen de nieuwste tech- nologie voor het plooien en vouwen van de materialen, maar er wordt ook met de hand gewerkt. De vijfhoekige vorm geeft de collec- tie een niet-dagelijks accent. Wij hopen dat dit een speciaal moment oproept”, vertelt Midori Kitamura, directeur van Miyake Design Studio.”

Iittala staat voor kwaliteit. “Schoonheid en functionaliteit, en daarom, wij geloven in ontwerp dat een leven lang meegaan.”

OVER ISSEY MIYAKE

“Het merk Issey Miyake zag het licht in 1970 toen de Miyake Design Studio door Issey Miyake werd opgericht. Bij dit merk draait alles om innovatief denken, dat wordt ingegeven door onafgebroken onderzoek en ontwikkeling – een manier van denken waarbij wordt uitgegaan van traditie en de nieuwste technologieën om te voldoen aan de behoeften van mensen op dat moment.

De focus ligt zowel op creatieve ideeën als de ontwikkeling van nieuwe techno- logie op basis van de traditionele tech- nieken voor het maken van kleding. Het merk heeft sinds 1973 regelmatig deel- genomen aan Paris Collection.

Het is zijn droom om kleding als T-shirts en jeans te ontwerpen die mensen vrijuit kunnen dragen. Het ontwerpconcept neemt afstand van de gebruikelijke opvattingen ten aanzien van de productie van kleding en zoekt naar de relatie tussen lichaam en kle- dingstuk en alles daartussenin. Het maken van Issey Miyake kleding gaat altijd uit van de originele materialen. Maar er wordt tegelijk gekeken naar de toekomst, en er wordt afgeweken van de gebaande paden.”

MEER INFORMATIE EN WAAR TE KOOP:

Meer informatie over de Iittala X Issey Miyake collectie kun je vinden in de Iittala special collectie website: Pause for harmony

De collectie is oa verkrijgbaar via De  Bijenkorf.

•Geniet!•

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 comments

Leave a Comment

All rights reserved © Copyright 2007-2015 by C-More Interior blog · Theme by Blogmilk + Coded by Brandi Bernoskie