Can a TV be design | Serif | Samsung |Bouroullec | Vitra

 Can a TV be design?

Serif | Bouroullec | Samsung

Vitra

[scroll ↓ voor NL]
Serif TV | Design by Bouroullec | Samsung | Vitra | Photo © by C-More

Serif TV | Design by Bouroullec | Samsung | Vitra | Photo © by C-More

 

 

 

Can a TV be design, that’s the question.

Now I’ve seen the Samsung Serif TV, designed by the brothers Bouroullec, I think: Yes.

The Serif is designed for people who don’t want a TV. They don’t like that big black box in the room, like me. And honestly: when do you spot a TV in all these beautiful houses in the pictures in magazines. Never….

When thinking of the “old” original TV’s, you probably imagine a TV cabinet. More of an interior element in the room. In the past years, the TV developed to the flatscreens you see nowadays. Samsung asked the brothers Bouroullec to create a new TV design concept. And they came with a TV that blends harmoniously with a modern living space.

A design that fits naturally in any environment, just like a piece of furniture. You can put it on a shelf, like a book. Or you can put the ultra thin TV on legs, move it around your house, to the bedroom, the kids room, or even take the small one it with you, like a notebook. The TV is about the idea of framing and defining a picture.

“Many attempts were explored in our workshop, and step-by-step we approached the logic of SERIF TV: a TV defined by a frame that outlines the screen.”

The look and feel is modern and retro at the same time. It blends in with many interior styles, from modern to eclectic. The design is based on a Serif Font letter: “In profile, the SERIF TV forms a clear capital ‘I’ shape, its slim body broadening to form a flat surface like a small shelf at the top. Seen from the front, SERIF TV is defined by a single frame, one colour, one shape. Available in white, dark blue and red.”

The Bouroullec brothers about the design process:

“Like typographers designing a letter, we studied both the object and its interaction with the space around it. The idea was not to be constrained to a single material or shape, but the challenge was that every detail and element composing the TV had to fuse harmoniously with the rest. The initial mock-up was made by carving wood and plastics, then made into an electronic product in the commercialisation process. The final product was designed in a shape that is almost identical to the first mock-up.”

The serif TV also has some extra’s like a “pulling a curtain” over the screen: “This is a user interface, which applies a filter over the content, giving an abstract impression of what is going on behind. When ‘curtain mode’ is active, viewers can access simple services such as a clock, Bluetooth speakers, apps and their photo gallery.”

 

 

An Interview with Erwan Bouroullec

Erwan Bouroullec himself presented the Serif TV at the Vitra showroom in Amsterdam. Patrick from Interiorator blog got the chance to interview Erwan, and gave me the chance to join and to ask Erwin some questions myself. I asked him about his thoughts about the trend that more and more people are living in Cities and the trend that people are willing to share more instead of owning items by themselves. Erwan told that they are seeing this change too. The Serif TV fits perfectly it this changing environment. Mobility is important: You can take the Serif TV with you, move it around, and quickly settle a place. Some other designs of the Bouroullecs have this mobility too, like a work table, which quickly can change from a working table to a dining table. It’s all about small spaces and sharing. It’s universal, and you can put it everywhere you like.

 

I bet this Serif TV will appear in many homes and in many of the interior pictures in the design magazines!

Where to buy and find more information

Because this TV is not an average one, the distribution will only be by selected design stores. For the Netherlands, these are special selected VITRA stores. You can find them here: Samsung Serif TV  available at VITRA stores NL 

For other countries: Visit the Samsung Serif TV website here.

More about Bouroullec you find HERE.

More about Vitra you can find HERE.

Ps: You can read Patrick’s interview with Erwan Bouroullec on his blog: Interiorator.

•Enjoy!•

 

 

Erwan Bouroullec presenting the Serif TV | Design by Bouroullec | Samsung | Vitra | Photo © by C-More

Erwan Bouroullec presenting the Serif TV | Design by Bouroullec | Samsung | Vitra | Photo © by C-More

Serif TV | Design by Bouroullec | Samsung | Vitra | Photo © by C-More

Serif TV | Design by Bouroullec | Samsung | Vitra | Photo © by C-More

 

Serif TV | Design by Bouroullec | Samsung | Vitra | The Design process | sketching | Photo via Samsung

Serif TV | Design by Bouroullec | Samsung | Vitra | The Design process | sketching | Photo via Samsung

 

Serif TV | Design by Bouroullec | Samsung | Vitra | The Design process | Photo via Samsung

Serif TV | Design by Bouroullec | Samsung | Vitra | The Design process | Photo via Samsung

 

Serif TV | Design by Bouroullec | Samsung | Vitra | The Design process | Photo via Samsung

Serif TV | Design by Bouroullec | Samsung | Vitra | The Design process | Photo via Samsung

 

Serif TV | Design by Bouroullec | Samsung | Vitra | The Design process | Photo via Samsung

Serif TV | Design by Bouroullec | Samsung | Vitra | The Design process | Photo via Samsung

 

Serif TV | Design by Bouroullec | Samsung | Vitra | The Design process | Photo via Samsung

Serif TV | Design by Bouroullec | Samsung | Vitra | The Design process | Photo via Samsung

Serif TV | Design by Bouroullec | Samsung | Vitra | The Design process | Photo via Samsung

Serif TV | Design by Bouroullec | Samsung | Vitra | The Design process | Photo via Samsung

I shape | Serif TV | Design by Bouroullec | Samsung | Vitra | Photo via Samsung

I shape | Serif TV | Design by Bouroullec | Samsung | Vitra | Photo via Samsung

 

I shape | Serif TV | Design by Bouroullec | Samsung | Vitra | Photo via Samsung

I shape | Serif TV | Design by Bouroullec | Samsung | Vitra | Photo via Samsung

 Serif TV | Design by Bouroullec | Samsung | Vitra | Photo via Samsung

Serif TV | Design by Bouroullec | Samsung | Vitra | Photo via Samsung

 

Lifestyle| Serif TV | Design by Bouroullec | Samsung | Vitra | Photo via Samsung

Lifestyle| Serif TV | Design by Bouroullec | Samsung | Vitra | Photo via Samsung

 

Lifestyle | bookshelf | Serif TV | Design by Bouroullec | Samsung | Vitra | Photo via Samsung

Lifestyle | bookshelf | Serif TV | Design by Bouroullec | Samsung | Vitra | Photo via Samsung

Lifestyle | bookshelf | ornament | Serif TV | Design by Bouroullec | Samsung | Vitra | Photo via Samsung

Lifestyle | bookshelf | ornamanet | Serif TV | Design by Bouroullec | Samsung | Vitra | Photo via Samsung

 

Lifestyle | self-standing | Serif TV | Design by Bouroullec | Samsung | Vitra | Photo via Samsung

Lifestyle | self-standing | Serif TV | Design by Bouroullec | Samsung | Vitra | Photo via Samsung

 

 

KAN EEN TV DESIGN ZIJN?

SERIF | BOUROULLEC | SAMSUNG

VITRA

Kan een tv design zijn? Nu ik de nieuwe Samsung Serif TV ontworpen door de gebroeders Bouroullec gezien heb: Ja.

De Serif is ontworpen voor mensen die eigenlijk liever geen TV in huis hebben. Ze houden niet van die grote zwarte doos in de kamer, net als ik. En eerlijk gezegd: wanneer ze je nou een TV in al die mooie huizen op de foto’s in tijdschriften. Nooit toch….?

Als je aan de “oude” originele TV’s, van vroeger denkt, zie je waarschijnlijk eerder een TV-meubel. De TV in een houten ombouw. meer een soort TV-kast in het interieur. De afgelopen jaren is de tv ontwikkeld naar de flatscreens die je tegenwoordig ziet. Samsung vroeg de broers Bouroullec een nieuwe tv-design concept te creëren. En zij kwamen met een TV die harmonieus is te integreren in een moderne leefruimte.

Een ontwerp dat van nature past in elke omgeving, bijvoorbeeld als een meubelstuk. Of je kunt het op een plankzetten, als een boek. Of je plaatst de ultra dunne TV op de meegeleverde pootjes, en verplaatst het makkelijk  door je huis, naar de slaapkamer, de kinderkamer, of neemt de kleinste met je mee,net als een notebook. Bij deze TV gaat het concept over ” framing en definiëren” van een plaatje of beeld.

“In ons atelier hebben we van alles onderzocht en zo ontwikkelden we stap voor stap het idee van SERIF: een TV die gekenmerkt wordt door het frame dat het scherm omrand.”Ronan en Erwan Bouroullec

De look en feel is modern en retro tegelijk. Het past in vele interieurstijlen, van modern tot eclectisch. Het ontwerp is gebaseerd op een brief Serif-lettertype: “Van opzij gezien heeft SERIF TV de vorm van een hoofdletter „I”, waarbij de slanke behuizing breed uitloopt om een plat oppervlak te vormen als een soort plankje boven op het toestel. De voorkant van de SERIF TV wordt bepaald door een frame uit één stuk, in één kleur en één vorm. Verkrijgbaar in het wit, donkerblauw en rood.”

DE BROERS BOUROULLEC OVER HET ONTWERPPROCES:

Net zoals typografen die een letter ontwerpen, hebben wij zowel het object als de interactie met zijn omgeving bestudeerd. We wilden ons niet laten beperken door het gebruik van slechts één materiaal of vorm. Het was juist de uitdaging om alle details en onderdelen van de TV harmonieus met elkaar te combineren. Het eerste model werd uit hout en plastic gesneden. Daaruit kwam een elektronisch product voort dat geschikt was voor de verkoop. Het uiteindelijke product was qua ontwerp bijna identiek aan het eerste model.

De serif TV heeft ook een aantal extra’s zoals een ’trekken van een gordijn “over het scherm: ” De gebruikersinterface is als een gordijn dat je voor het scherm trekt en legt een filter over de content. Daardoor krijg je een geabstraheerde indruk van wat er daarachter gebeurt. Wanneer deze „gordijnmodus” geactiveerd is, kunnen eenvoudige functies worden bediend zoals een klok, Bluetooth-luidsprekers, apps en de fotogalerij.”

 

 

EEN INTERVIEW MET ERWAN BOUROULLEC

Erwan Bouroullec presenteerde zelf de Serif TV in de Vitra showroom in Amsterdam. Patrick van Interiorator blog interviewde Erwin. Ik mocht met hem mee en kon zo ook enkele vragen aan hem stellen. Ik vroeg hem naar zijn ideeen over de trend dat er steeds meer mensen in steden gaan wonen. En de trend dat mensen bereid zijn om ruimte en spullen te delen in plaats van het zelf te bezitten. Erwan vertelt dat zij deze tendens ook zien. De Serif TV past perfect in  deze veranderende omgeving. Mobiliteit is belangrijk: Je kunt de Serif TV meenemen, door de ruimte verplaatsen, en zo ook heel  snel een plek creeeren. Enkele andere ontwerpen van de Bouroullecs hebben deze mobiliteit ook, zoals een werktafel, die snel in een eettafel kan veranderen. Het draait allemaal om kleine ruimtes en om delen. Het is universeel, en je kunt het overal toepassen waar je maar wilt.

Ik wed dat deze Serif TV wel gaat verschijnen in de interieur foto’s in de design en interieur tijdschriften!

 

WAAR TE KOOP EN MEER INFORMATIE:

Omdat deze TV is niet een standaard TV is, loopt de verkoop via  geselecteerde designwinkels. Voor Nederland zijn dat speciaal geselecteerde VITRA dealers. Je kunt ze hier vinden: Samsung Serif TV verkrijgbaar bij Vitra winkels NL 

Voor andere landen: Bezoek de Samsung Serif TV website hier.

Meer over Bouroullec vind je HIER.

Meer over Vitra kun je hier vinden.

Ps: Je kunt het interview van Patrick met Erwan Bouroullec binnenkort lezen op zijn blog: Interiorator.

•Genieten!•

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 comments

Leave a Comment

All rights reserved © Copyright 2007-2015 by C-More Interior blog · Theme by Blogmilk + Coded by Brandi Bernoskie