trend color 2017 revealed ! Denim Drift

Trend color 2017

DENIM DRIFT

revealed by Colour Futures

Colour Futures 2017 | Denim Drift | Color Trend

Colour Futures 2017 | Denim Drift | Color Trend

Today Flexa | AkzoNobel revealed the new 2017 Interior trend color by Colour Futures: Denim Drift. Social and trend research showed that we want to celebrate the “simple things” in life.

Heleen van Gent, Colour Expert at Flexa, described it as follows: “As the world around you changes constantly, you see the ‘normal’ things in life, such as family, friends and work, with new eyes. 

In addition, the return to nature and the sheer enjoyment of experiencing the “now” is much more important.” This results in the theme ‘LIFE IN A NEW LIGHT “, a new outlook on life.

Color of the Year 2017 “DENIM DRIFT” is a pleasant, timeless, versatile gray blue, that depending on how you apply it, always looks different. Blue, used in various proportions and a variety of light and dark shades can change the atmosphere in a room can completely. 

By combining Denim Drift with a few lighter variants, the result is fresh and airy. In a darker version it creates a dramatic atmosphere. Thus, there are numerous ways to apply the color denim drift.

“Life in a New Light” is the overall trend, but there are four underlying themes with matching color palettes:

NEW ROMANTICISM –  SHARED INDIVIDUALISM – THE WORKING HOME – CONSIDERED LUXURY

Soon more about these 4 themes.

More info soon at Colour Futures

Enjoy!

 

Colour Futures 2017 | Denim Drift | Color Trend

Colour Futures 2017 | Denim Drift | Color Trend

Colour Futures 2017 | Denim Drift | Color Trend

Colour Futures 2017 | Denim Drift | Color Trend

Colour Futures 2017 | Denim Drift | Color Trend

Colour Futures 2017 | Denim Drift | Color Trend

Colour Futures 2017 | Denim Drift | Color Trend

Colour Futures 2017 | Denim Drift | Color Trend

Colour Futures 2017 | Denim Drift | Color Trend

Colour Futures 2017 | Denim Drift | Color Trend

 

Colour Futures

trend color 2017

Denim Drift

Vandaag onthulde Flexa | AkzoNobel de nieuwe op Colour Futuresctrend kleur 2017 voor het interieur:  Denim Drift. Trend onderzoek toont aan dat we de eenvoudige dingen in het leven willen vieren.

Heleen van Gent, Colour Expert Flexa beschrijft het als volgt: “Als de wereld om je heen voortdured verandert, zie je de ‘normale’ dingen in het leven, zoals familie, vrienden en werk, met nieuwe ogen. Daarnaast is de terugkeer naar de natuur en het pure genot van het “in het nu zijn” veel belangrijker. Dit resulteert in het thema “LEVEN IN EEN NIEUW LICHT”, een nieuwe kijk op het leven.

Kleur van het Jaar 2017 “DENIM DRIFT” is een aangenaam, tijdloos, veelzijdig grijs blauw dat, afhankelijk van hoe je het toepast, er altijd anders  uit ziet. Blauw, gebruikt in verschillende verhoudingen en verscheidene lichte en donkere kleuren,  kan de sfeer in een kamer volledig veranderen.

Door het combineren van Denim Drift met een paar lichtere varianten, wordt het resultaat fris en luchtig; in een donkere versie creëert het een dramatische sfeer. Zo zijn er verschillende manieren om de blauwe kleur Denim Drift toe te passen.

“Life in a New Light ‘is de overall trend, maar er zijn 4 onderliggende thema’s. Daarover volgende keer meer!

Meer info binnenkort op Colour Futures

Geniet!

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

4 comments

Leave a Comment

All rights reserved © Copyright 2007-2015 by C-More Interior blog · Theme by Blogmilk + Coded by Brandi Bernoskie